Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsmiljödirektivet

Samrådsmöte 29 januari i Stockholm

Välkommen på samrådsmöte om den inledande bedömningen enligt havsmiljöförordningen, som är det svenska genomförandet av havsmiljödirektivet. Rapporten är en statusbedömning av tillståndet i de svenska haven, det vill säga hur haven mår, vilka belastningar som påverkar samt en ekonomisk och social analys av användningen av haven.

Datum

29 januari

Tid

Kl. 8.45-13.00

Deltagare

Vi vänder oss särskilt till nationella myndigheter, kustlänsstyrelser och vattenmyndigheter med ansvar inom havsmiljöområdet, till intresseorganisationer och branscher med havsmiljöintresse samt till forskare och institutioner inom området.

Plats

Clarion Hotel Amaranten, Kungsholmsgatan 31, Stockholm

Anmäl dig

Anmäl dig via mail till: Ylva.Engwall@havochvatten.se

Agenda

08.45 - 09.30 Kaffe och smörgås

9.30 - 11.00 Presentation av den inledande bedömningen och
miljötillståndet i svenska hav

11.00 - 11.20 Kaffe och bensträckare

11.20 - 12.30 Diskussion och frågor, Information om samrådet

Om samrådet

Havs- och vattenmyndigheten har gjort en bedömning av miljötillståndet för de svenska delarna av Östersjön och Nordsjön. Bedömningen ska syfta till att ge en allsidig bild av havsmiljöns tillstånd och ligga till grund för åtgärdsprogram enligt havsmiljöförordningen. Bedömningen är ute på remiss från 30 november 2017 till 13 april 2018. Du hittar mer information om samrådet och hur du lämnar svar på vår webbsida om remissen.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsmiljödirektivet

Publicerad: 2018-01-17

Sidansvarig: Webbredaktionen