Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsmiljödirektivet

Samrådsmöte 2 februari i Göteborg

Välkommen på samrådsmöte om den inledande bedömningen enligt havsmiljöförordningen, som är det svenska genomförandet av havsmiljödirektivet. Rapporten är en statusbedömning av tillståndet i de svenska haven, det vill säga hur haven mår, vilka belastningar som påverkar samt en ekonomisk och social analys av användningen av haven.

Datum

2 februari

Tid

Kl. 9.00-13.00

Deltagare

Vi vänder oss särskilt till nationella myndigheter, kustlänsstyrelser och vattenmyndigheter med ansvar inom havsmiljöområdet, till intresseorganisationer och branscher med havsmiljöintresse samt till forskare och institutioner inom området.

Plats

Havs- och vattenmyndigheten, Göteborg

Anmäl dig

Anmäl dig via mail till: Ylva.Engwall@havochvatten.se

Agenda

09.00 - 09.30 Kaffe och smörgås

9.30 - 11.00 Presentation av den inledande bedömningen och miljötillståndet i svenska hav

11.00 - 11.20 Kaffe och bensträckare

11.20 - 12.30 Diskussion och frågor, samt information om samrådet

Om samrådet

Havs- och vattenmyndigheten har gjort en bedömning av miljötillståndet för de svenska delarna av Östersjön och Nordsjön. Bedömningen ska syfta till att ge en allsidig bild av havsmiljöns tillstånd och ligga till grund för åtgärdsprogram enligt havsmiljöförordningen. Bedömningen är ute på remiss från 30 november 2017 till 13 april 2018. Du hittar mer information om samrådet och hur du lämnar svar på vår sida om remissen.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsmiljödirektivet