Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Stallgödsel i en cirkulär ekonomi

Välkommen på ett seminarium där stallgödsel i en cirkulär ekonomi diskuteras.

Datum

11 januari

Tid

10.30-11.30 Presentationer

11.30-13.00 Lunch

13.00-14.30 Efterföljande diskussioner om projektet

Plats

Jordbruksverket, Vallgatan 8, Jönköping

Om seminariet

Seminariet utgör slutredovisning i ett projekt som Agrifood Economics utfört under 2017, på uppdrag av Havs och vattenmyndigheten. Syftet med seminariet är att ge en principiell diskussion kring:

Vad som är en optimal resursanvändning av stallgödsel utifrån olika perspektiv.

Vilket behov det finns för att styra mot en för samhället optimal användning.

Vilka typer av styrmedel det finns att tillgå och hur de kan utformas.

Det finns ett begränsat antal platser.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut