Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Lunchseminarium – Deliberativ värdering av marina ekosystemtjänster

Deliberativa värderingsmetoder lyfter fram behovet av kommunikation, reflektion, pluralism och demokrati. Lina Isacs från KTH berättar hur metoden kan användas för att utvärdera marina ekosystem, som ett komplement till traditionella samhällsekonomiska metoder.

Datum

1 juni

Tid:

11:00–11:45

Om seminariet

På seminariet kommer Lina Isacs att berätta om sin forskning om deliberativ värdering av mer subtila marina ekosystemtjänster, som social sammanhållning och existensvärden. Metoden kan användas som ett komplement till mer traditionella samhällsekonomiska värderingsmetoder.

Här hittar du inbjudanPDF.

Deliberativa värderingsmetoder lyfter fram behovet av kommunikation, reflektion, pluralism och demokrati. Deltagare i deliberativ värdering får diskutera och ta ställning till bredare och djupare frågeställningar. Frågorna kopplar till det problem som behandlas i en värderingsstudie.

Syftet är att åstadkomma ett beslutsunderlag som är mer genomtänkt och bättre förankrat i faktiska värderingar hos de människor som berörs av ett beslut.

Till skillnad från traditionella ekonomiska värderingsmetoder tar man fasta på det faktum att människors preferenser kan vara olika väl informerade och sällan är givna och att uttryck för vad som är värdefullt ständigt formas socialt.

Vid förvaltning av kollektiva resurser, där individuella intressen ju tydligt beror av och påverkar andra människor, kan deliberativa metoder därför bidra att beslutsstödet omfattar fler och i sammanhanget mer relevanta dimensioner av värden, såsom ökad kunskap, hänsynstagande, etiska överväganden och ökad legitimitet för beslut.
 

Deltagare:

Alla är välkomna!

Föreläsare:

Lina Isacs, KTH Avdelningen för miljöstrategisk analys

Plats:

Åskan

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2017-05-09

Sidansvarig: Webbredaktionen