Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Utbilda dig i förvaltningsrätt

Vilka regler styr en förvaltningsmyndighet såsom Havs- och vattenmyndigheten? Den 20 april är det dags för internutbildning i förvaltningsrätt. Det är ett önskemål från myndighetens ledning att alla på myndigheten har gått denna utbildning.

Datum

20 april

Tid

9.00–12.00.

Plats

Åskan

Deltagare

Medarbetare på HaV

Beskrivning

Vi tar upp frågor om bland annat jäv och opartiskhet, serviceskyldighet, myndighetsutövning, offentlighet och sekretess och när det blir fråga om muta? Vi går också igenom vilka handlingar som måste diarieföras. Nedan finns agendan.

Agenda:

Agenda för utbildning i förvaltningsrätt 20 april 2017

Tid

Aktivitet


09.00-9.30

Statstjänstemannarollen

Opartiskhet och jäv

Reglers hierarki

Domstolars organisation

Sara Grahn

09.30-09.50

Bisyssla och muta

Grundläggande serviceskyldighet

Catarina Pernheim

09.50-10.10

Fika


10.00 - 10.40

Offentlighetsprincipen

Sekretess och tystnadsplikt

Sara Grahn

10.40 - 11.30

Diarieföring av handlingar

Skydd av personuppgifter

Vidarutnyttjande av information

Dataskyddsförordningen

Maria Boshnakova

11.30-12.00

Regler som styr handläggningen av ärenden:

Rättssäkerhetsprinciper

Myndighetsutövning mot enskild

Tjänsteanteckning

Catarina Pernheim

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2017-03-30
Uppdaterad: 2017-04-10

Sidansvarig: Webbredaktionen