Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Bonus soils2sea

Future governance approaches for reducing excess nutrients
at regional scale – Upscaling Workshop

Datum

11 oktober

Tid

Kl. 10.45-16.30

Deltagare

  • Lantbrukarnas Riksförbund, LRF
  • Länsstyrelsen Västra Götaland
  • Kungliga Tekniska högskolan, KTH
  • Ecologic Institute, Berlin.
  • Havs- och vattenmyndigheten

Plats

Havs- och vattenmyndigheten. Konferensrum: Skuggan, Dugget och Haglet.

Sammanfattning

Syftet med soils2sea är att utforma ny metodik för differentierad reglering baserad på kunskaper om transporter och retention av näringsämnen mellan jordbruksmark och kustzon.

För att kunna simulera utformning av optimerade åtgärder har en högupplöst modell för Östersjön tagits fram av. Den innehåller nya
processbeskrivningar av näringsretention i jordbruksmark och ytvatten utformad för att simulera åtgärder. Detta för att utforma nya kunskapsbaserade styrmedel och övervakningsmetoder för att möta EU direktiv och möjliggöra decentraliserade beslut om åtgärder baserade på lokal kunskap.

Inom soils2sea har workshops om CoGovernance (samförvaltning) hållits i olika länder.

Det har tidigare hållits workshops i CoGovernance med markägare och jordbrukare från Sverige, Danmark och Polen. Till exempel en i Tullstorpsåns avrinningsområde i november 2016. Den senaste hölls i Berlin i maj (se bifogad sammanfattning).

Agenda för dagenPDF

Läs mer om soils2sea på deras webbplats

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2017-10-09

Sidansvarig: Webbredaktionen