Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Metoder för reduktion av näringsämnen i vattendrag & Hur får vi mer åtgärder gjorda?

Länsstyrelsen Östergötland arrangerar en konferens om metoder för att rena vatten i odlingslandskapet och stöd man kan söka kopplat till det.

Datum

14 november – 15 november

Tid

Den 14 november, 9.30 - 17.00

Den 15 november, 8.30 - 14.30

Deltagare

Konferensen vänder sig till tjänstemän på länsstyrelser och kommuner, rådgivare/konsulter, myndigheter, intresseorganisationer och forskare inom området. Konferensspråk är engelska eftersom deltagare bland annat kommer från Finland och Lettland.

Plats

Konsert & Kongress, Linköping. Den 15 november blir det en kort våtmarksexkursion.

Anmälan

Anmälan sker i på länsstyrelsen Östergötlands hemsida, senast 23 oktober.

Det finns långtgående krav och förväntningar på att transporten av näringsämnen till vattendrag, sjöar och kust ska minska. Samtidigt förväntar vi oss att lantbruket ska fortsätta att leverera sina produkter till konkurrenskraftiga priser. Har vi effektiva reningsmetoder för att klara det? Hur gör vi för att öka på åtgärdstakten? Genom EU satsar vi mycket pengar på åtgärder i landsbygdsprogrammet. Hur arbetar vi med det i Finland, Lettland och Sverige?

Nutrinflow-projektet (EU Central Baltic), med Länsstyrelsen i Östergötland och RISE som svenska deltagare, samt Havs- och vattenmyndigheten och Världsnaturfonden WWF som delfinansiärer, in-bjuder till konferens.

Konferensens första dag fokuserar på metoder för att rena vattnet i odlingslandskapet från näringsämnen, medan dag två handlar om hur vi kan få stöd i Landsbygdsprogrammet för att genomföra det. Dag två besöker vi också Linköping kommuns stadsnära våtmarker.

KonferensinbjudanPDF

KonferensprogramPDF

Publicerad: 2017-09-21

Sidansvarig: Webbredaktionen