Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Gemensam ledningskonferens – Hållbar samhällsplanering för land och Hav

Vår gemensamma ledningskonferens är en viktig årlig mötesplats där landshövdingar och länsråd träffar ledningarna för Naturvårdsverket och HaV och för dialog kring viktiga och angelägna ledningsfrågor.

Datum

11 oktober

Tid

12:00

Deltagare

Inbjudna deltagare från Länsstyrelsen, Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.

Hållbar samhällsplanering för land och Hav

Miljöminister Karolina Skog eller statssekreterare Per Ängquist deltar på konferensen och presenterar regeringens politik inom miljöområdet.

Temat för årets konferens är ”Hållbar samhällsplanering för land och Hav”.

Fler bostäder, energieffektivitet, rikt friluftsliv och fungerande ekosystemtjänster är exempel på sådant som bygger attraktiva regioner. Miljömålen och FN:s globala hållbarhetsmål pekar ut riktningen som konkretiseras och förverkligas i samhällsplaneringen på lokal och regional nivå.

Vår gemensamma ledningskonferens är en viktig årlig mötesplats där landshövdingar och länsråd träffar ledningarna för Naturvårdsverket och HaV och för dialog kring viktiga och angelägna ledningsfrågor.

Ett detaljerat program kommer att skickas ut efter sommaren men anmäl dig gärna redan nu.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2017-07-18

Sidansvarig: Webbredaktionen