Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Hur uppfylls de Globala målen?
- Sveriges roll inför havskonferensen och FN:s politiska högnivåforum

Den 30 maj arrangerar UN Foundation (UNF) och UN Development Programme (UNDP) ett seminarium i Stockholm inför FN:s havskonferens den 5-9 juni.

Under seminariet presenteras och diskuteras de globala målen med fokus på mål 14: Hav och marina resurser. Dessutom ges en bredare bild av Sveriges roll i FN:s politiska högnivåforum i juli, då de globala målen följs upp.

Datum

30 maj

Tid

9:30-12:45

Plats

Medelhavsmuséet, Fredsgatan 2, Stockholm

Om

Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, Jakob Granit, generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten, samt Jan Eliasson, tidigare vice generalsekreterare i FN och ambassadör för WaterAid International, inleder första passet med ett samtal modererat av Henrik Hammargren, Executive Director på Dag Hammarskjöld Foundation.

Läs mer om seminariet

Deltagare

Moderator för dagens paneldebatter är Henrik Hammargren, Executive Director på Dag Hammarskjöld Foundation.

Övriga deltagare är bland andra:

  • Josefin Carlring, General Manager, PostkodStiftelsen
  • Jonas Borglin, vd Näringslivets Internationella Råd (NIR)
  • Alexandra Silfverstolpe Tolstoy, grundare Data Act Lab
  • Jakob Trollbäck, Trollbäck & Co
  • Caroline Åberg, Sverigerepresentant, UNDP
  • Lin Lerpold, Executive Director, Misum (Mistra Center for Sustainable Markets/Handelshögskolan)
  • Barbara Jackson, vd och styrelseordförande Race for the Baltic
  • Sofia Svarfvar, policyrådgivare för Agenda 2030, Concord.

Program

09.00 Registrering och kaffe

09.30 Välkommen

Henrik Hammargren, Executive Director, Dag Hammarskjöld Foundation och Josefin Carlring, General Manager, Postkodstiftelsen

09.45 Havskonferensen och de globala målen: Vad behöver vi veta och varför?

Isabella Lövin, Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister, Jan Eliasson, tidigare vice generalsekreterare i FN och ambassadör för WaterAid International, samt Jakob Granit, generaldirektör, Havs- och vattenmyndigheten.

10.45 Visuell och vetenskaplig kommunikation om de globala målen

Jakob Trollbäck, Trollbäck & Co, Alexandra Silverstolpe Tolstoy, grundare Data Act Lab och Caroline Åberg, Sverigerepresentant UNDP.

11.45 Civilsamhällets roll och de globala målen: Hur kan vi alla göra skillnad?

Lin Lerpold, Executive Director, Misum (Mistra Center for Sustainable Markets/Handelshögskolan), Jonas Borglin, vd Näringslivets Internationella Råd (NIR), Barbara Jackson, vd och styrelseordförande Race for the Baltic, och Sofia Svarfvar, policyrådgivare för Agenda 2030, Concord.

12.45 Seminariet avslutas

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2017-05-29

Sidansvarig: Webbredaktionen