Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Vattendagarna 2017

Vattendagarna anordnas av Limnologerna och ger tillfälle för ny information och nya kontakter för dig som arbetar med vatten.

Datum

14 november – 17 november

Deltagare

De som arbetar med limnologi och vattenvård vid högskolor, företag och myndigheter. 

Plats

Halmstad 

Om konferensen

Årets tema är Hållbara vatten - Hur skapar vi en grön infrastruktur med bevarad biologisk mångfald?

Arbetet med att förvalta och vårda våra vatten är inne i en dynamisk fas. Till utmaningarna hör att skapa grön infrastruktur, nå miljökvalitetsnormer och bevara naturvärden, arter och livsmiljöer. Till vår hjälp har vi mer kunskap än någonsin om miljöernas tillstånd och hur dessa kan
förbättras.

På årets vattendagar kan du bland annat höra hur dessa frågor kommer att tacklas genom inledande sessioner med landshövding Lena Sommestad och HaV:s generaldirektör Jakob Granit. Bra lösningar uppfinns ofta genom korsbefruktning med idéer från oväntat håll. Vi åker med på en inspirerande jorden-runt-resa med Jytte Fredholm, Ferreira, vildmarksfotograf, djurkommunikatör, skribent och föreläsare.

Vattendagarna innehåller även föreläsningar och diskussioner med framstående experter och beslutsfattare inom vattenmiljöområdet.

Om du vill boka en monter och berätta om ditt eget arbete kan du kontakta Malin som arbetar med vattendagarna.

Här kan du anmäla dig till vattendagarna.

Arrangemanget sker i samverkan med Länsstyrelsen i Halland, Halmstad kommun, Högskolan i Halmstad och Hushållningssällskapet i Halland.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut