Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Internationellt arbete

Näringslivets insatser för hållbara hav – initiativ, hinder och möjligheter

Fiji och Sverige har tagit initiativ till FN:s havskonferens med fokus på hållbarhetsmål 14 (Hav och marina resurser). Vi vill nu bjuda in till en workshop för att stärka förberedelsearbetet inför konferensen.

Datum

21 mars

Tid

10:00 – 16:00 med efterföljande mingel.

Plats

Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, 411 11 Göteborg 

Deltagare

Målgrupp är aktörer från svenskt näringsliv.

Om mötet

Som ett led i Sveriges förberedelser sammanställer vi nu goda exempel på initiativ från svenskt näringsliv som har bidragit eller kommer att bidra till uppfyllandet av mål 14.

Mötet kommer att fokusera på de insatser som görs för genomförandet av SDG 14. Representanter från näringsliv och myndigheter får möjlighet att mötas för att presentera och dela erfarenheter, tankar och idéer om hur vi gemensamt når ett hav i balans och ett hållbart nyttjande av våra marina resurser.

Resultaten av förarbete och workshop kommer att vara del av underlaget för den svenska delegationens presentationer på konferensen i New York i juni.

ProgramPDF

Skulle du få problem med att anmäla dig så kan du meddela ditt intresse för deltagande till ulrika.siira@havochvatten.se

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Internationellt arbete