Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Informationsmöte om genomförandet av EU:s förordning över invasiva främmande arter

Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket bjuder in till ett samverkansmöte om EU:s förordning över invasiva främmande arter. Vi vill informera och höra era synpunkter om pågående arbete med det nationella genomförandet, arterna som omfattas av unionsförteckningen och de arter som föreslås till kommande uppdatering.

Datum

19 januari

Tid

12:30 - 16:00

Deltagare

Mötet riktar sig främst till berörda intresse- och branschorganisationer, verksamhetsutövare som hanterar arterna och de som handlar med aktuella arter. Myndigheter och universitet är självklart också välkomna för att meddelas samma information.

Plats

Naturvårdsverket, Stockholm

Om mötet

EU:s förordning (1143/2014) om hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter trädde i kraft 1 januari 2015. Förordningen omfattar bestämmelser om att förebygga, mildra och minimera negativa effekter av invasiva främmande arter. Arter på unionsförteckningen kommer att omfattas av hårda restriktioner, de får exempelvis inte importeras, saluföras eller spridas i naturen. Särskilda krav gäller för arter med stor spridning.

Den 3 augusti 2016 trädde den första unionsförteckningen i kraft, med 37 främmande invasiva arter som nu omfattas av förordningen. Det pågår en revidering av listan där 14 ytterligare arter föreslås listas. Röstning om den reviderade förteckningen sker i april 2017 och inför detta är det viktigt att vi har kännedom om olika aktörers syn på en hårdare reglering av dessa arter.

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten arbetar med att utveckla svenska regler, arbetssätt och samverkan med anledning av EU-förordningen samt med att genomföra de arbetsuppgifter som förordningen föreskriver.

Anmälan


Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2016-11-30

Sidansvarig: Webbredaktionen