Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Facken på HaV

På Havs- och vattenmyndigheten företräds personalen av två personalorganisationer: Saco-föreningen och ST inom HaV.

De två personalorganisationerna på HaV har ett gott samarbete och jobbar gemensamt för att förbättra vår arbetsplats. Facken samverkar med arbetsgivaren i ett stort antal frågor och genomför förhandlingar, till exempel löneförhandlingar.

Fackliga representanter

På årsmötet väljer medlemmarna sina styrelser och arbetsplatsombud, som ska företräda dem i förhandlingar med arbetsgivaren och i samverkan på myndighetsnivå.

Skyddsombud

De fackliga organisationerna utser skyddsombud som har till uppgift att bevaka arbetsmiljöfrågor.

På HaV har vi skyddsombud med olika skyddsområden:

  • Stig Thörnqvist (Pagoden)
  • Pontus Nilsson (Pagoden)
  • Antónia Karlsson Fonseca (Pagoden, FMC)
  • Thomas Reuterljung (Östersjöenheten)
  • Stefan Hellberg (Västerhavsenheten)

Samverkan

De fackliga representanterna har också regelbundna samverkansmöten med arbetsgivaren. Där framförs synpunkter från arbetstagarnas sida, som kan påverka viktiga frågor som rekrytering, verksamhets- och organisationsfrågor och arbetsmiljöfrågor.

Nyfiken på facket?

Kontakta någon av oss (Bengt Fjällborg, ST och Karin Linderholm, Saco) så berättar vi mer om varför du ska vara med i facket, och vad vi har att erbjuda dig.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut