Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Roll-up, miljöstatus

Minst 3,5 ml syre per liter bottenvatten, 37 mm tjockt sälspäck och siktdjup på mer än 8 meter.

roll-up med miljöstatus

Havsmiljödirektivet säger att våra hav ska ha god miljöstatus senast år 2020. Men vad är god miljöstatus?

Under 2012 tar vi fram Sveriges definition och en lång rad indikatorer som kan mätas och vägas. Saker som sammantaget visar om ekosystemet mår bra.

Finns: i förrådet, plan 6 (tillgång via Kommunikationsenheten)

Ansvarig: Kommunikationsenheten

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut