Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

HaV:s ekonomiadministrativa värde i topp

HaV fick bästa möjliga resultat i en utvärdering av vårt ekonomiadministrativa värde under 2017. Totalt var det 119 av 192 myndigheter som fick toppvärde.

- Detta värde är ett tydligt bevis på att HaV på ett utmärkt sätt efterlever de ekonomiadministrativa bestämmelser som gäller för statliga myndigheter, säger Johan Löwenadler Davidsson, avdelningschef på avdelningen för verksamhetsstöd.

Värdering av koncernvärde och myndighetsvärde

Varje år undersöker Ekonomistyrningsverket myndigheters ekonomiadministrativa värden, EA-värden. Det är de myndigheter som är anslutna till den statliga redovisningsorganisationen som undersöks, och resultaten rapporteras årligen till regeringen. Värderingen mäter hur väl myndigheter uppfyller de krav som finns i statliga ekonomiadministrativa regler.

HaV fick toppvärde

EA-värdet består av två bokstäver. Den första bokstaven visar koncernvärdet och den andra visar myndighetsvärdet. En myndighet värderas på en skala från A-C, där A är högst och C lägst. Varje myndighet värderas med bokstavsskalan för både koncernvärdet och myndighetsvärdet. Det värde som HaV fick för 2017 är det högsta möjliga, AA.

Koncernvärde

Koncernvärdet ska i huvudsak vara ett uttryck för förhållandet mellan regeringen och myndigheten medan myndighetsvärdet i stort ska vara ett uttryck för myndighetens säkerhet och precision i hantering av tillgångar och skulder samt redovisning av intäkter och kostnader.
Exempel på koncernfråga kan vara om myndigheten hållit sig inom tilldelat anslagsutrymme eller bedrivit sin verksamhet utan att överskrida sin räntekontokredit.

Myndighetsvärde

En myndighetsfråga kan vara om myndigheten har rutiner för att hantera tilldelade beställningsbemyndiganden eller om myndigheten löpande stämt av bokföringen i enlighet med vad som är god redovisningssed.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2018-05-02

Sidansvarig: Webbredaktionen