Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Lokaler

Uppdatering kring lokalerna i Göteborg

Lokalen på Torsgatan håller på att iordningställas. Sedan den 1 mars är ansvaret för lokalfrågor flyttat till den nya enheten för arkiv och service. Dessutom – i december 2017 blev översynen av lokalerna i Pagoden klar. Mätningarna visade bland annat att konferensrummen i snitt är 51 procent upptagna, och att IT är den avdelning som oftast är på plats.

Vi börjar bli trångbodda i Pagoden och har många nyrekryteringar på gång, därför hyr vi nu en lokal på Torsgatan, som Jakob Granit informerade om på senaste frukostmötet. De nya lokalerna ligger i Pagodens vänstra flygel. Du kan nå lokalen direkt från entrén på Torsgatan 5B, men också från trappuppgången vid Hm på plan 2 eller vid F-avd på plan 3.

Vi fick tillträde till lokalerna den 1 februari och nu pågår installation av passerkortsystem. Möbler levereras successivt, och den 26-27 april kan vi flytta in. Lokalen på Torsgatan har cirka 40 arbetsplatser, i huvudsak i kontorslandskap, där 25-26 platser kommer att nyttjas av IT-enheten. Resterande platser är framför allt till för nya och gamla kollegor på plan 2 som vill ha sin arbetsplats på Torsgatan, och efterhand som det blir fullt på plan 2.

Lokalen kommer att möbleras som lokalerna i Pagoden, men med lite mindre arbetsbord (120 centimeter) och enklare förvaringar. Förutom arbetsplatserna finns det två konferensrum som blir bokningsbara för alla (12 respektive 6 platser), några mindre tysta rum samt ett mötesrum som i nuläget inte kommer att kunna bokas. Kafeterian som rymmer runt 25 personer kommer att kunna bokas utanför lunchtid.

I och med förhyrningen av Torsgatan har vi skapat arbetsro och det är inte aktuellt med ytterligare lokalyta och lokalöversyn under 2018. Under 2019 kommer vi att göra ett förberedande arbete så att vi kan ta ställning till lokalfrågan på längre sikt i god tid inför att vårt hyresavtal i Pagoden och på Torsgatan ska omförhandlas. Beslut om lokalfrågan på lång sikt kommer vid årsskiftet 2019/2020.

Sedan den 1 mars är ansvaret för lokalfrågor flyttat till den nya enheten för arkiv och service. Chef för enheten är Niklas Örnfelt och han har nu tagit över alla löpande frågor som rör våra lokaler, däribland lokalvård.

Beläggningsmätningen

I höstas anlitades konsultfirman Resultat AB för att hjälpa oss i vår översyn av hur lokalerna används. Under en tvåveckorsperiod genomfördes en så kallade nyttjandegradsmätningar. De gick då runt i våra lokaler två gånger per dag för att räkna hur många arbetsytor och rum som var upptagna, samt hur många personer som satt där. Det som registrerades var arbetsplatser, konferensrum, tysta rum, telefonrum och lunchrum/pentry.

Resultatet av mätningarna

Resultatet presenterades på myndighetssamverkan i december.

Konferensrum

I genomsnitt är nyttjandet av konferensrum 51 procent. Av alla sittplatser som finns i rummen utnyttjas i snitt 21 procent. Snitt per plan: Plan 2 – 59 procent, Plan 3 – 55 procent, Plan 5 – 58 procent, Plan 6 – 26 procent.

Tysta Rum

Våra tysta rum/ telefonrum är upptagna i genomsnitt är 32 procent av tiden. Snitt per plan: Plan 2 – 28 procent, Plan 3 – 47 procent, Plan 5 – 27 procent, Plan 6 – 11 procent.

Arbetsplatser

Arbetsplatserna är upptagna i genomsnitt är 31 procent av tiden. Fördelat på avdelningarna:
K – 30 procent
H – 30 procent
IT – 40 procent
F – 22 procent
V – 32 procent
K & H Chefer – 19 procent

Smygtitta på lokalerna

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Lokaler

Publicerad: 2018-03-28

Sidansvarig: Webbredaktionen