Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Bibliotek

Tack till alla som svarade på biblioteksenkäten

För ett litet tag sedan kunde du som medarbetare svara på en enkät med frågor om biblioteksanvändning.

Syftet med undersökningen är att få en samlad bild av bibliotekets nuvarande funktion och av vårt gemensamma behov av informationsstöd. Vi vill veta om det finns något som vi omgående eller på sikt kan förbättra eller utveckla när det gäller biblioteksservicen.

Flera tips och önskemål kom in och arbetsprocessen med frågorna är påbörjad och kommer fortgå under våren.

Resultatet sammanställs

Resultatet tas om hand i den nulägesbeskrivning som i dagarna presenteras för styrgruppen. Under april och maj kommer vi att genomföra djupintervjuer som ett komplement till enkätsvaren.

Kort om enkäten

  • Det är 109 personer som har svarat på enkäten.
  • Av svaren framgår att cirka hälften använder biblioteket, de flesta gör det cirka 1-5 gånger per år.
  • Av de som inte använder biblioteket är det cirka hälften som inte känner till vilka tjänster biblioteket erbjuder.
  • Flera önskar att biblioteket syns lite bättre och många vill ha kvar det.
  • På frågan vilka tjänster man har använt från biblioteket var svarsalternativet ”låna en bok och/eller rapport” det vanligaste, följt av ”läst/anmält sig till nyhetsbrev” och ”sökt artiklar i databaser”.

Än en gång, ett stort tack till alla er som svarade på enkäten.

Om du har fler synpunkter kring biblioteket är du välkommen att kontakta Sara eller Maria.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Bibliotek

Publicerad: 2018-03-26

Sidansvarig: Webbredaktionen