Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Geodata för kust- och strandzon och mer

HaV är sedan ett drygt år medlem i Geodatarådet. Det är en grupp utsedd av regeringen som har i uppgift att ge råd i frågor gällande Lantmäteriets samordningsroll för geodataområdet. Johan Löwenadler-Davidsson är HaV:s representant i rådet.

Handlingsplan för högre tillgänglighet

Rådet har nu tagit fram en handlingsplan för 2018-2020 som innehåller flera initiativ som är intressanta för HaV:s arbete. Två exempel på sådana initiativ som drivs av rådet är:

  • En ny nationell kust- och strandzonskartering drivs av Sjöfartsverket och SGU.
  • Ett större uppsättning med nationella basdata tänkt att finnas med hög tillgänglighet. På föreslagna listan med datamängder står bland annat markanvändning, marktäcke, grundvatten, djup och bottenbeskaffenhet.

Nationella geodatastrategin beskriver hur vi gemensamt skapar en väl fungerande infrastruktur för geodata i Sverige. Lantmäteriet och Geodatarådet har definierat fem fokusområden för den nya gemensamma handlingsplanen:

  • standardisering av grunddata
  • nationell samverkan i geodatainsamling
  • nationell plattform för geodataaccess
  • öppenhet och sekretess
  • användarbehov och samhällsnytta

Mötesanteckningar för Geodatarådet finns under tvärarbetsgrupper på G.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2018-03-15

Sidansvarig: Webbredaktionen