Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Visste du att HaV jobbar med fattigdomsbekämpning?

Kom och var med på ett lärande seminarium om på vilket sätt vi bidrar till en mer rättvis och hållbar värld!

Vi har liksom alla svenska myndigheter uppdrag att se till att de beslut som fattas inte medför negativa konsekvenser för utvecklingsvärlden. Detta beskrivs i den så kallade Politiken för global utveckling (PGU). Uppdraget ligger utöver vårt arbete med att förvalta havs- och vattenmiljöerna.

För att vi ska lära oss mer och diskutera hur HaV kan öka sitt engagemang i utvecklingsfrågorna har vi bjudit in Sida för ett seminarium. Sida ska hjälpa oss att öka förståelsen för varför HaV ska bedriva utvecklingssamarbete bland annat genom att beskriva de politiska ramarna och visa på möjligheterna för vår verksamhet.

Vi samarbetar redan idag med Sida genom ett så kallat Globalt program och just nu pågår arbetet med att utarbeta ett nytt program.

Seminariet kommer att hållas i vår så håll utkik!

Tidigare meddelat datum är inställt men nytt datum blir i månadsskiftet april-maj.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2018-02-22
Uppdaterad: 2018-02-27

Sidansvarig: Webbredaktionen