Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Uppföljning av enheternas samtal om kränkande särbehandling

Under hösten har det på alla enheter/sektioner pratats om kränkande särbehandling utifrån det material som HR tagit fram.

HR har på GD:s uppdrag bett cheferna att återrapportera vad som kom fram i samtalen kring kränkande särbehandling.

Det som kommit fram kring sexuella trakasserier är enskildheter och slutsatsen mot bakgrund av det inrapporterade materialet är att sexuella trakasserier är sällan förekommande på HaV. Vi vill dock understryka att vi som arbetsgivare ser allvarligt på trakasserier av alla slag, och att åtgärder måste vidtas när något sådant inträffar.

Vi ska också vara observanta på härskartekniker. Det förekommer kollegor emellan och mellan chef och medarbetare. Exempel på det kan vara:

  • osynliggörande
  • förlöjligande
  • undanhållande av information

Det förekommer också en ibland ”rå men hjärtlig jargong” som vi bör vara observanta på speciellt när det kommer in nya kollegor i gruppen.

Man ser risker och har upplevt situationer som kan uppfattas som kränkande. Det finns en medvetenhet om problematiken men det kan vara svårt att påtala det när det händer. Vi behöver bli bättre på att ta itu med situationer när de uppstår.

Vi kommer att fortsätta med att följa upp kränkande särbehandling i medarbetarundersökningar. Arbetsmiljö är sedan förra året också ett tema i medarbetarsamtalen.

Det är också viktigt att vi då och då prata om kränkande särbehandling på våra APT: er.

Stefan Rehnström
personalchef

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2018-02-15

Sidansvarig: Webbredaktionen