Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Avtal

Nya ramavtal för konsulttjänster inom havs- och vattenförvaltning

Ramavtal gällande konsulttjänster inom havs- och vattenförvaltning är klara och börjar gälla från och med den 1 februari 2018.

Konsultramavtalen består av nio stycken uppdragsområden med olika antal ramavtalsleverantörer för varje uppdragsområde.

Gå in och sök i HaV:s avtalskatalog (sök på 2585-17) för att hitta konsultramavtalen. Det finns information om hur avropsprocessen går till på varje ramavtalsleverantörs avtalssida i katalogen.

Ramavtal

Limnologi

  1. Medins Biologi AB
  2. Aquabiota Water Research Abwr AB
  3. Ramböll Sverige AB
  4. Ivl Svenska Miljöinstitutet AB
  5. Ekologgruppen

  Marinbiologi

  1. Medins Biologi AB
  2. Marine Monitoring AB
  3. Aquabiota Water Research Abwr AB
  4. DHI Sverige AB
  5. WSP Sverige AB

  Fysisk påverkan

  1. DHI Sverige AB

  Ekotoxikologi 

  1. Marine Monitoring AB
  2. Ivl Svenska Miljöinstitutet AB
  3. EnviroPlanning AB
  4. NIRAS Sweden AB
  5. Toxicon AB

  Samhällsekonomi

  1. Anthesis Enveco AB
  2. Wsp Sverige AB
  3. Cowi AB

  Fjärranalys inklusive GIS-analys

  Överprövad, ej klar.

  Klimat

  1. The Boston Consulting Group
  2. Tyréns AB
  3. Sveriges Meteorologiska & Hydrologiska Institut (SMHI)

  Miljöövervakning

  1. Marine Monitoring AB
  2. Aquabiota Water Research Abwr AB
  3. Toxicon AB
  4. Medins Biologi AB
  5. Pelagia Nature & Environment AB

  Internationellt arbete

  1. Marine Monitoring AB
  2. rm2rm-relation management AB
  3. NIRAS Sweden AB
  4. IVL Svenska Miljöinstitutet AB
  5. The Boston Consulting Group

  Publicerad: 2018-01-30

  Sidansvarig: Webbredaktionen