Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Utbilda dig i förvaltningsrätt

Vilka bestämmelser är du tvungen att följa som statsanställd? Vet du vilka regler som styr en förvaltningsmyndighet? Nu kan du anmäla dig till HaV:s internutbildning i förvaltningsrätt.

Vad innebär objektivitetspricipen och offentlighetsprincipen? Vad är en muta och ska jag diarieföra mötesanteckningar?

Detta och mycket mer får du lära dig på juridiska enhetens utbildning i förvaltningsrätt.

Två kurstillfällen

Du kan välja mellan två kurstillfällen under våren, den 14 mars eller den 23 maj. Kursen är obligatorisk för dig som arbetar på HaV och inte har gått den tidigare.

Anmälan

Du kan redan nu anmäla dig till det kurstillfälle som passar dig bäst.

Anmäl dig till 14 mars här.

Anmäl dig till 23 maj här.

Agenda:

Agenda för utbildning i förvaltningsrätt på HaV

Tid

Aktivitet


09.00-9.30

Statstjänstemannarollen

Opartiskhet och jäv

Reglers hierarki

Domstolars organisation

Sara Grahn

09.30-09.50

Bisyssla och muta

Grundläggande serviceskyldighet

Catarina Pernheim

09.50-10.10

Fika


10.00 - 10.40

Offentlighetsprincipen

Sekretess och tystnadsplikt

Sara Grahn

10.40 - 11.30

Diarieföring av handlingar

Skydd av personuppgifter

Vidarutnyttjande av information

Dataskyddsförordningen

Maria Boshnakova

11.30-12.00

Regler som styr handläggningen av ärenden:

Rättssäkerhetsprinciper

Myndighetsutövning mot enskild

Tjänsteanteckning

Catarina Pernheim

 

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2018-01-25
Uppdaterad: 2018-02-02

Sidansvarig: Webbredaktionen