Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Bibliotek

Undersökning om biblioteket på HaV

Just nu pågår en genomlysning av verksamheten på HaV:s bibliotek på uppdrag av ledningen. En projektgrupp har startat med att samla information kring hur och vad som används inom biblioteket.

För att ta reda på om biblioteket, så som det ser ut idag, ger rätt stöd till verksamheten och fyller ett behov hos medarbetare ska projektgruppen undersöka detta.

Undersökningen kommer att genomföras internt och via en webbenkät. Frågor som ställs via enkäten är till exempel; känner du till biblioteket, i så fall - hur använder du biblioteket idag. Projektgruppen vill också ta reda på om fler kan tänka sig att komma att använda biblioteket om man känner till hur och till vad man kan använda det.

På fredag den 26 januari kommer ett test av enkäten att genomföras för att se hur väl frågorna fungerar eftersom projektgruppen vill få ett så bra underlag som möjligt. Enkäten kommer att genomföras för samtliga medarbetare i februari.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Bibliotek

Publicerad: 2018-01-22

Sidansvarig: Webbredaktionen