Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Lön

Nytt upplägg på årets lönerevisionsprocess

Processen ska ge cheferna tydligare roll, prioritera några särskilda grupper och möjliggöra satsningar på särskilt goda prestationer.

Vi har tidigare använt enheternas totala lönesummor som ett mått
i lönerevisionsprocessen - alltså den totala summan av alla anställdas löner på en enhet. Den enskildes möjlighet att justera sin lön, har varit beroende av vilken enhet den tillhört. Det har varit den totala lönesumman på enheten som gett utrymme för löneökning.

Det har inneburit att enheter med många högavlönade har haft större utrymme att göra justeringar än andra, eftersom justeringarna har varit oberoende av vilka behov som funnits enheter emellan.

Årets process

Ett viktigt syfte med årets ändring har varit att stärka och synliggöra den lönesättande chefens roll i lönerevisionen.

Varje lönesättande chef har lagt ett äskande för sin enhet där de har haft att förhålla sig till tre direktiv:

  • Märket inom den konkurrensutsatta industrin
  • Den nationella Bestastatistiken
  • Resultatet från resultatdialogerna med de nya lönekriterierna i fokus tillsammans med medarbetarens förslag på ny lön.

Ledningsgruppen har primärt tittat på statistik utifrån BESTA-klassificeringen och haft en diskussion utifrån den, samt chefernas
äskanden och det möjliga ekonomiska utrymmet. Diskussionerna har lett fram till ett beslut om att prioritera vissa grupper i årets lönerevision. Det är utredare på H & F samt handläggare på F och personalutvecklarna. Prioriteringarna har gjorts främst utifrån det statistiska utfallet men ska även möjliggöra satsningar på särskilt goda prestationer för individer utanför de prioriterade grupperna.

I förhandlingarna med ST har vi kommit överens om att avsätta 21000 kronor för den grupp av medarbetare anslutna till ST och som har en månadslön under 30 000 kr.

Vad händer nu?

  • Cheferna har en vecka på sig att lämna in förslag på nya löner till HR.
  • HR gör en myndighetsövergripande kalibrering att vi följer ramarna för överenskommelserna och att vi följer intentionerna i avtalen gällande sjukskrivna, föräldralediga och så vidare.
  • Alla lönesättande chefer ombeds att boka lönesättande samtal under vecka 4-7, de ska vara klara och återkopplade senast 16 februari. Samma datum för återkoppling gäller för de inom ST som valt kollektiv förhandling.
  • Ny lön utbetalas med februarilönen om samtalen är klara. Retroaktivt från den 1 oktober 2017.

Besta

Besta-klassificeringen, eller -koden, är ett underlag för den partsgemensamma statistiken. Koden används som grund för att dela in och gruppera arbetsuppgifter för alla anställda som ingår i den partsgemensamma lönestatistiken. Statistiken visar vilka olika slag av
arbetsuppgifter som finns inom staten och hur lönerna för dem är fördelade. Du kan läsa mer om Besta på arbetsgivarverkets hemsida.

Tidigare nyheter om RALS

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Lön

Publicerad: 2018-01-12

Sidansvarig: Webbredaktionen