Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Avsluta ärenden för att undvika JK-listan

Ärenden som inte är avslutade innan den 31 december ska anmälas till Justitiekanslern (JK = JK-listan).Så här gör du som handläggare för att slippa att få ärenden på JK-listan i onödan. Här kommer några tips från registraturen som kan underlätta arbetet.

Vad kan jag som handläggare göra nu?

Gå igenom dina ärenden. JK-ärenden är sådana ärenden som har inkommit före 1 juli 2017. Datum ser du överst till vänster på det gula registerutdraget. Avsluta ärendet om det är möjligt och lämna tillbaka det, tillsammans med samtliga tillhörande handlingar, till registraturens fack i postrummet som är märkt ”För diarieföring och avslut, önskas ej åter”.

Även om ärendet inte ska avslutas kanske det har tillkommit handlingar som inte blivit diarieförda. I så fall lägger du dessa handlingar i facket ”För diarieföring, åter handläggaren”.

Vad gör jag om ärendet inte är avslutat?

Om ärendet inte är färdigt för avslut utan ska handläggas vidare så om någon ytterligare åtgärd behöver göras i år och som underlättar redovisningen till JK. Det räcker inte med en motivering till JK varför ärendet fortfarande är öppet. Det ska vara en konkret senaste åtgärd med datum som ska anges i redovisningen till JK.

Du kan till exempel:

  • skicka ett svarsmeddelande
  • skicka en information till den som lämnat in ärendet
  • skicka en begäran om komplettering
  • skriva en tjänsteanteckning om telefonsamtal med sökande
  • skicka en påminnelse om mottagaren inte svarat.

Vad innebär JK-listan egentligen?

Alla ärenden som inkommit till myndigheten före 1 juli 2017 och som inte är avslutade senast 31 december 2017 ska förtecknas. Generaldirektören ska redovisa dessa till Justitiekanslern med en beskrivning av den senast vidtagna åtgärden i ärendet. Det betyder att HaV:s egna initierade ärenden inte omfattas av rapporteringskravet.

Så här går det till

Under vecka 5 kommer listor över öppna ärenden att skickas till respektive enhetschef. Stabschefen kommer sedan att kontakta respektive enhetschef för genomgång av listorna.
Registraturen sammanställer alla uppgifter om de inkomna ärenden som ska vara fortsatt öppna och Generaldirektören redovisar dessa till Justitiekanslern senast den 1 mars 2018.

Har du ytterligare frågor?

Välkommen att kontakta Maria Hellsten om du har frågor om JK-listan
Har du frågor till registraturen om öppna ärenden kontakta dem på intern expeditionstid:

Måndag – torsdag 13.30 – 16.00

Fredag 13.30 – 15.00

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2017-12-20

Sidansvarig: Webbredaktionen