Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Röster från Möte om vattenbruk

Den 5-6 december samlades drygt 80 personer från bransch och myndigheter på Hotell Gothia Towers i Göteborg för att diskutera vattenbruk. Mötet syftade till att försöka hitta en väg mot ett hållbart svenskt vattenbruk. HaV och Jordbruksverket arrangerade dagarna tillsammans.

Folkmassa.

Drygt 80 personer från bransch och myndigheter samlades i Göteborg för att diskutera vattenbruk.

Snabba frågor med deltagare på plats

Hej Hari Heimonen, Vattenfall Vattenkraft AB.

Porträttbild av Hari Heimonen.

Hari Heimonen från Vattenkraft.

Varför deltar du på konferensen?

– Vi håller ju på med fiskodling/kompensationsodling och dessa frågor berör oss. Vi behöver hänga med vad som händer inom området. Men det viktigaste för mig är att nätverka.

Vad tar du med dig?

– Allt har varit av värde och jag tar med lite av allt av det som presenterats under de här två dagarna! Våra grannländer har delat med sig av extra intressanta föreläsningar, där de visat på bra modeller och metoder. Juristernas föreläsningar har också varit extra intressanta och matnyttiga tycker jag.

Hej Anna Nilsson, Länsstyrelsen Skåne.

Porträttbild av Anna Nilsson.

Anna Nilsson från Länsstyrelsen Skåne.

Varför deltar du på konferensen?

– Jag deltar på konferensen eftersom vi arbetar mycket med miljöprövning, bland annat av fiskodling.

Vad tar du med dig?

– Extra intressant och viktigt för mitt arbete har varit föreläsningarna om tekniker och påverkan. Det behövs fler underlag, särskilt om landbaserade tekniker som är nya.


 

Hej Ika Mikaela Danielsson, Stenungsunds kommun.

Porträttbild Ika Mikaela Danielsson.

Ika Mikaela Danielsson från Stenungsunds kommun.

Varför deltar du på konferensen?

– I rollen som planeringsarkitekt står vi kustzonskommuner inför arbete med att ta fram Blå ÖP dokument och börja planera våra havsområden. Jag var med som representant från GöteborgsRegionens Kustzonsprojekt för att bevaka området för vattenbruk samt vilka förutsättningar dessa har ur ett ÖP-perspektiv.

Vad tar du med dig?

– Från dagarna tar jag med mig en större insyn i branschaktuella frågor, modelleringsverktyg, odlingstekniker och vilka eventuella hot och möjligheter detta kan innebära för kommunal strategisk planering.

Hej Fredrik Larsson, Länsstyrelsen Västra Götaland.

Porträttbild av Fredrik Larsson.

Fredrik Larsson från Länsstyrelsen Västra Götaland.

Varför deltar du på konferensen?

– Jag jobbar som länsfiskekonsulent och är här för att omvärldsbevaka. Vi på fiskesidan samarbetar mycket med de som arbetar med miljö. Frågorna hänger tätt ihop och det är viktigt att veta vad som händer.

Vad tar du med dig?


– Det har varit massor av bra och samlad information. Det är också kul att träffa gamla kollegor och folk från hela landet.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2017-12-11

Sidansvarig: Webbredaktionen