Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Östersjöländer i samtal om internbelastningen

Forskare och representanter från myndigheter och intresseorganisationer från flera Östersjöländer samlades för att diskutera internbelastningen av fosfor i Östersjön. 

Jakob Granit talar på Helcom-möte

HaV:s Jakob Granit öppnade workshopen. Foto: Robert Almstrand

Den 28-29 november arrangerade Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med kollegor från finska miljöministeriet, HELCOM och EU:s Östersjöstrategi en workshop om internbelastningen av fosfor i Östersjön. Medverkade gjorde bland annat forskare och representanter från myndigheter och intresseorganisationer från flera Östersjöländer. Deltagarna välkomnades av HaVs generaldirektör Jakob Granit som presenterade de utmaningar vi står inför samt hur HaV arbetar från källa till hav.

Utbyte av erfarenheter

Workshopen fokuserade till stor del på vår förståelse av processer som styr fosforflödena i Östersjön, samt de rättsliga och finansiella aspekterna av internbelastningsåtgärder.

Mot bakgrund av detta delades erfarenheter från genomförda och pågående projekt för att minska internbelastningen i övergödda sjöar och kustvikar. Bland dessa återfanns projekt som genomförs inom LIFE IP Rich Waters och Baltic Sea 2020.

Andra ämnen som diskuterades var vilka resultat det landbaserade åtgärdsarbetet mot övergödning gett och hur detta arbete kan förbättras.

HELCOM tar frågan vidare

Frågor kring Östersjöns fosforflöden och åtgärder mot internbelastning tas vidare inom HELCOM-samarbetet.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2017-12-04

Sidansvarig: Webbredaktionen