Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Hög tid att prata om sexuella trakasserier

Alla har rätt att känna sig trygga på sin arbetsplats, därför har HaV tagit fram en rutin mot kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier.

En viktig aktivitet i vår likabehandlingsplan är att chefer och medarbetare ska föra samtal på APT om kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier.

Visste du också att HaV har en rutin mot kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier? Diskussionerna på APT syftar till såväl genomgång av rutinen som till att reflektera och samtala kring hur vi bemöter varandra, samtalsklimat, kommunikation och riskfaktorer för att kränkningar uppstår.

I rutinen står vad du ska göra om du till exempel skulle bli utsatt för trakasserier. Prata i första hand med din chef. Vänd dig till din chefs chef om du av någon anledning inte kan prata med din chef om det inträffade. En anmälan ska ske skriftligen så skriv direkt ner vad som hänt. Skyddsombud, en facklig representant eller HR kan du också vända dig till för stöd och hjälp. Det finns även möjlighet till kontakt med företagshälsovården för att få stöd.

Strukturskiss
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2017-11-30

Sidansvarig: Webbredaktionen