Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Hög tid att du sätter igång - Dataskyddsförordningen kommer

I veckan hölls en större workshop om hinder och möjligheter inför den kommande dataskyddsförordningen. Deltagarna fick lista möjligheter och barriärer till samarbete. Projektet samlar och sorterar nu åsikterna och jobbar vidare med dessa.

– Några frågor som dyker upp kan vi bemöta i projektgruppen och några frågor förmedlar vi vidare inom verksamheten eller bollar när vi kan, med andra myndigheter, säger Maria Boshnakova som deltog från projektet i workshopen.

Maria arbetar som verksjurist på HaV och sedan drygt ett år tillbaka med myndighetsövergripande frågor, så som PuL/GDPR, offentlighet och sekretess, informationshanteringsfrågor och e-förvaltningsfrågor.

– Jag är med i projektet rent allmänt, det vill säga på projektmöten och i alla generella frågor med fokus särskilt på juridiska frågor. Eftersom detta är nytt för alla så finns det inget facit. Det gör att det uppstår många knepiga frågor som vi får försöka knäcka inom projektgruppen. Vi vet att vi är en av många myndigheter som brottas med liknande frågor och vi samråder med andra i den mån vi kan.

Instruktioner som kan motivera

– Jag ska också utarbeta en rutin för hur vi behandlar personuppgifter på HaV, och jag jobbar tillsammans med mina projektkollegor med att färdigställa kartläggningen över HaV:s personuppgiftsbehandlingar. Projektet tar fram rutiner, dokument och rekommendationer som ska möjliggöra för var och en att anpassa sitt arbete, sin mailkorg, hur man hanterar dokument och så vidare. Detta kommer man tyvärr inte ifrån, dataskyddsförordningen är på väg och ofta är det i det praktiska arbetet som de relevanta frågorna och svaren kommer, säger Maria.

Maria kommer framöver att delta i de utbildningar som ska hållas för alla HaV-medarbetare.

– Vi behöver informera och utbilda våra kollegor, så att de känner sig trygga med vad GDPR innebär. Utbildning och information är aldrig lätt, men i detta fall är det särskilt problematiskt eftersom inte vi eller någon annan alltid vet svaren. Förhoppningsvis blir det lättare efterhand som vi får praxis och vägledningar. Så snart man börjar ”göra” så händer det också saker. För att genomföra och göra behöver vi rutiner och styr/hjälpdokument som är tydliga och tillräckligt detaljerade men ändå lätta att förstå och använda. I projektet har vi idéer om hur vi ska jobba för att det inte ska blir en slätstruken rutin, vi vill att rutinen också ska motivera till görandet.

– Regelverket finns ju i ganska stor utsträckning på plats redan i dag genom PuL. Men GDPR innebär onekligen ändringar som tvingar de personuppgiftsansvariga att ha koll på sina system och i övrigt på den information som innehåller personuppgifter. Detta kommer innebära ordning och reda på ett sätt som gagnar även verksamheten, och inte
bara den personliga integriteten, säger Maria.

Tidigare nyheter

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2017-11-24

Sidansvarig: Webbredaktionen