Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Lokaler

Översyn av lokalerna i Pagoden dröjer

Översynen av lokalerna i Pagoden får vänta till 2018, meddelar ledningsgruppen. Däremot påbörjas under hösten en kartläggning av hur vi använder lokalerna. Största prioritet just nu är att hitta arbetsplatser åt nya medarbetare.

På ett samverkansmöte i september 2016 beslutades att en översyn av våra lokaler i Pagoden skulle göras under 2017. Tanken var att en bättre arbetsmiljö skulle kunna minska upplevd stress och bidra till ett effektivare arbetssätt.

– Efter diskussioner har vi i ledningsgruppen kommit fram till att det inte är möjligt att genomföra en översyn i år. Att se över användningen av våra lokaler är en stor satsning som kommer att involvera många på myndigheten. De flesta är redan uppbokade med annat arbete under hösten och vi har inte möjlighet att genomföra en översyn i år, säger stabschefen Maria Hellsten.

– Samtidigt har vi flera nyrekryteringar under hösten och kommer att behöva ordna arbetsplatser till nya kollegor, säger Maria.

Arbetsplatser till nya kollegor och nyttjandegradsmätning

En konsultfirma har anlitats för att se över hur många nya arbetsplatser vi behöver. Firman heter Resultat AB och kommer att ta fram en prognos
tillsammans med avdelningscheferna och deras respektive ledningsgrupper.

Firman kommer också att göra en så kallad nyttjandegradsmätning användning av lokalerna i Pagoden. Mätningen görs under två veckor i oktober/november. Resultatet blir ett underlag för den större översynen nästa år.

– Mätningen går helt enkelt till så att de går runt i lokalerna och räknar hur många som är på plats, säger Maria.

Inga större förändringar i år

Den främsta prioriteringen för lokalerna under hösten blir att hitta arbetsplatser till alla. Det innebär att, förutom den ljudförbättring vi nu gör av interntrappan, kommer inte några större förändringar i lokalerna i övrigt att göras. Det finns önskemål om fler telefonrum på plan 2, fler klädskåp bland annat men detta får anstå och ingå i den större översynen nästa år.

Nya städfirman är på plats

Under hösten har vi bytt städfirma till Samhall. De städar din arbetsplats en gång i veckan, då dammsuger de och dammar, samt byter din papperskorg. Hjälp dem att göra ett bra jobb genom att hålla ordning kring din arbetsplats. Håll golven fria från papper, kartonger, väskor, skor med mera om du vill att Samhall ska dammsuga vid din arbetsplats. Endast fria ytor dammsugs. Skrivborden kommer bara att torkas i den mån det finns fria ytor.

Samhalls städschema:

Plan 2: måndag och tisdag - arbetsplatser och konferensavdelning

Plan 3: onsdag – arbetsplatser och konferensrum

Plan 5 och 6: torsdag – arbetsplatser och konferensrum

Finns det synpunkter på lokalvården ska dessa framföras till närmaste chef eller till stabschefen.

Avslutningsvis meddelar Maria att förråden har fyllts på med kaffemuggar, glas och bestick med mera.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Lokaler

Publicerad: 2017-10-16

Sidansvarig: Webbredaktionen