Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Referat från frukostmötet 18/9

På höstens första frukostmöte stod organisationsjustering, verksamhetsplanering, havsmiljödirektivet och Digitalt först på agendan. Som avslutning blev HaV:s nyanställda presenterade.

Jakob Granit inleder mötet med att prata lite kring vad som händer på
myndigheten just nu.

– Hösten har börjat bra! Allt börjar rulla på. Ärenden trillar in. Vi har fått
in en ny regeringsförklaring där man lyft våra frågor tidigt. Vi ska vara väldigt nöjda med det, inleder Jakob.

Regeringen vill satsa 600 miljoner nästa år på åtgärder för ett rent
hav. Många av frågorna kommer att hamna hos oss på HaV, men vi vet ännu inte vilka. Förmodligen prioriterade vrak, läkemedel i miljön, krafttag mot övergödningen, plaster, nedskräpning, bättre skydd om marina områden, vägledningsarbete och utredningar.

– Det känns kul att starta hösten med det här paketet. Vi börjar redan nu att mobilisera oss, för det kommer att ha effekter på vårt arbete framöver, säger Jakob.

Viktiga utredningar

Åsa Romson har fått ett uppdrag att utreda hur Sveriges miljöövervakning fungerar och ska se ut i framtiden. Miljöövervakningen är komplex och samordning är viktig. Syftet är att hitta lösningar som kan leda till en mer kostnads- och resurseffektiv miljöövervakning.

– Här kommer också digitaliseringsfrågan in, säger Jakob.

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över vattenförvaltningens organisation i Sverige. Karolina Ardesjö Lundén ska utreda och utvärdera ansvarsfördelningen, beslutanderätten och organiseringen av myndigheterna inom vattenförvaltningen. Utredningen ska särskilt titta på hur finansieringen av åtgärder ska säkerställas, samt vid behov lämna förslag på hur organisationen bör vara utformad. HaV har gett sin bild i ett remissvar.

Nordiskt samarbete

HaV arbetar med norska Miljödirektoratet kring balansen mellan vattenkraften och frågan om hållbar ekologi samt  miljöövervakningsfrågor. Norge är inne i samma processer som Sverige. HaV ska även försöka utöka samarbetet med Finland under hösten.

Promemoria Vattenmiljö och vattenkraft

Förslagen innebär att moderna miljövillkor systematiskt ska införas för
vattenkraften. Förslag till en lagändring ska skickas in till regeringskansliet. Just nu är den ute på remiss. HaV och alla andra
intressenter ska svara på remissen.

– Vi hoppas att lagförslaget blir av. HaV kommer att ha beslutsansvar för hur delar av vattenkraften ska miljöanpassas, och det ska vara igång i mars nästa år, säger Jakob.

Regeringsuppdrag om minskad klimatpåverkan

HaV ska leverera ett regeringsuppdrag i slutet på september. Många kollegor har varit involverade kring pm:et om minskad klimatpåverkan.

– Tack alla ni som har jobbat med detta! Det har varit en gedigen genomgång av HaV:s processer. Klimatfrågan påverkar allt vi gör och blir ett viktigt dokument.

Redovisningen ska klargöra frågan kring klimatförändringar och minskad
klimatpåverkan och hur det integreras i vår samordnande roll för vattenmyndigheterna.

Fiskeriförvaltning

HaV har i flera år arbetat med att ta fram ett spårbarhetssystem för att följa fiskens väg från hav till tallrik.

– Vi har ett stort jobb kring fiskeriförvaltning och jobbet med spårbarheten
rullar nu igång. Med detta går HaV ut på en helt annan domän än vi är vana vid. Det kommer att beröra konsumenter och samhället mer direkt.

Dialog med miljö- och energidepartementet

De senaste veckorna har HaV fört en nära dialog med miljö- och energidepartementet kring en förändring av myndighetens instruktion. Innovation, forskningsfrågor, klimat, grundvattenfrågor och internationellt utbytesarbete finns med i diskussionen. HaV:s verksamhetsstrategi är i stort sett klar, men beslutas först när arbetet med departementet är klart, vilket sker om några veckor.

Internt på HaV

Johan Löwenadler Davidsson är nu biträdande generaldirektör.

– Jag är väldigt glad att Johan har tagit på sig den här rollen, säger Jakob

Organisationsjusteringen och den kommande verksamhetsplaneringen

Fas 2 i organisationsjusteringen ska snart vara klar. Tanken är att den ska träda i kraft den 1 januari, 2018.

– Avsikten och syftet med organisationsjusteringen är mer tydlighet, klarhet och bättre arbetssätt.

HaV:s arbete med dataskyddsförordningen, Sara Grahn

Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018.

Den nya dataskyddsförordningen kommer att påverka alla i det dagliga arbete och innebär en strukturförändring. Lagen omfattar hur vi skriver dokument, hur vi sparar och lagrar dokument eller hur vi överför information till andra myndigheter.

På HaV finns en arbetsgrupp som kallar sig för dataskyddsgruppen. Gruppen har varit runt på enheterna och berättat om sitt arbete. Nu går gruppen in i en mer intensiv fas där fler medarbetare blir involverade. Alla enhetschefer har fått i uppdrag att utse en representant från varje enhet. Sista dag att anmäla en representant är den 19 september.

Läs mer om dataförordningen här.

Inledande bedömning i havsmiljödirektivet, Ylva Engwall

Den inledande bedömningen är det första steget i havsmiljödirektivets
förvaltningscykel, och genomfördes första gången 2012.

Den 15 november ska HaV ha ett nationellt samråd inför den interna
remissen.

HaV har nu kommit till steg 2 i havsmiljöförvaltningen. 2012 beslutade HaV om mål och delmål och gjorde en inledande bedömning. Nu har det gjorts en uppdatering av den inledande bedömningen som ska ut på samråd i november. Den innehåller bland annat mål, bedömning, övervakningsprogram, miljöövervakning och övervakningsprogram för havsmiljön samt åtgärdsförlag kring havsmiljön. HaV har två viktiga leveranser att göra: inledande bedömning och själva föreskriften. Intern remiss på HaV för inledande bedömning ges 1-10 oktober.

Läs mer om havsmiljödirektivet.

Digitalt först – smartare miljöinformation, Anna Jöborn och Hedvig Hernevik

Regeringen har som mål att Sverige ska vara bäst i världen på digitalisering.

Naturvårdsverket ansvarar för regeringsuppdraget Smartare miljöinformation - Digitalt först. Det finns tre olika spår och HaV är ansvarig för det program som heter Vatten och Hav. Arbetet sker i samarbete med bland andra LS, NV, SKL, SLU, VM, NV. Just nu arbetar HaV med två inledande uppdrag som handlar om övergripande informationskartläggning.

Läs mer om digitalt först.

HiP

Aktuellt just nu:

 • Höghöjdsbana den 21 september
 • Gymträning på Holmen
 • HIP-surströmmingsskiva den 29 september
 • Innebandy på torsdagar klockan 17.00, Schillerska gymnasiet, Göteborg
 • Yoga på tisdagar, start den 26 september
 • Löpning, onsdagar Skatås.

Läs mer om HiP här.

Presentation av nyanställda

Kunskapsavdelningen (K)

 • Monica Forsell
 • Jeanette Frykner
 • Pernilla Johansson
 • Sara Mikaelsson
 • Patrik Strömberg
 • Angelina Olsson

Avdelningen för havs- och vattenförvaltning (H)

 • Johanna Conradsson
 • Elin Celik
 • Jonas Pålsson

Avdelningen för fiskförvaltning (F)

 • Kent Landvall
 • Kajsa Tagesson
 • Linda Juhlin
 • Gustav Blomqvist
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2017-09-20
Uppdaterad: 2017-09-22

Sidansvarig: Webbredaktionen