Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Viktigt att prata om kränkningar och diskriminering

HaV ska vara en arbetsplats där alla känner sig välkomna och inkluderande, oavsett vem man är. Ingen ska utsättas för kränkande särbehandling, trakasserier eller diskriminering.

Hur hänger det ihop? Olika delar i arbetet illustrerade med post-it-lappar.

En viktig del i att åstadkomma detta är vår gemensamma värdegrund. Genom att agera efter vår värdegrund minskar risken för att någon upplever sig vara utsatt för kränkande särbehandling eller trakasserier. Värdegrunden säger att vi ska visa respekt för olika åsikter och idéer och att vi tror på alla människors lika värde. Vi ska också samarbeta och ta ansvar både för vårt arbete och för våra relationer.

Personalenheten har utvecklat ett underlag för enhetschefer som tillsammans med sin arbetsgrupp kommer att prata om kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering, på APT eller enhetsmöte. Syftet är att gå igenom HaV:s Rutin för kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering, att reflektera och samtala kring hur vi bemöter varandra, samtalsklimat, kommunikation och riskfaktorer för att kränkningar uppstår. I underlaget finns exempel på frågor till stöd att samtala om. Alla enheter ska ha haft samtal kring detta senast vid årsskiftet.

För att skapa en jämställd och jämlik arbetsplats finns också en plan för lika rättigheter och möjligheterPDF.

Materialet kan lämpligen användas av ledningsgrupper på respektive avdelning för liknande samtal och diskussioner.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2017-09-18

Sidansvarig: Webbredaktionen