Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Sjukskrivningarna på HaV ska sjunka till fem procent

Under sommaren har vi uppdaterat vår arbetsmiljöpolicy. En viktig nyhet, och ett mål som vi kan följa upp, är att sjukfrånvaron ska minska till fem procent till slutet av 2018.

Under 2016 var sjukfrånvaron 5,1 % och under det andra kvartalet 2017 6,2 %. För att minska sjukfrånvaron kommer vi genomföra flera olika åtgärder, bland annat förbättra verksamhetsplaneringen, prioriteringen av arbetsuppgifter samt uppföljningen därefter.

Andra åtgärder som är värda att nämna är ledarskapsutveckling och bättre dialog – både mellan chefer och mellan chefer och medarbetare.

Det framgår numera tydligt att arbetsplatsen ska präglas av god planering och uppföljning för att nå myndighetens mål.

Viktigt med tidiga åtgärder

Policyn betonar även vikten av förebyggande arbete för att förhindra ohälsa och sjukskrivningar. Detta ska ske i samverkan mellan chefer, medarbetare och skyddsombud. Arbetet ska präglas av aktivt rehabiliteringsarbete och tidiga åtgärder vid ohälsa och sjukskrivningar.

För att kunna skapa en god arbetsmiljö och rimlig arbetsbelastning betonar den uppdaterade policyn att dialogen är en viktig strategi för att kunna uppnå detta.

Här kan du läsa vår uppdaterade arbetsmiljöpolicyPDF

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2017-08-30

Sidansvarig: Webbredaktionen