Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Steg två i organisationsjusteringen överlämnat

Arbetsgivarens förslag för steg två i organisationsjusteringen är nu klart. Här ingår att H-avdelningen ska få en femte enhet och en ny fördelning av det internationella arbetet. Samtidigt är införandet av steg ett, nu framflyttat till 1 september.

Arbetet med vår organisationsjustering går vidare. Arbetsgivarens förslag är nu inlämnade och diskussioner pågår med de lokala fackföreningarna.

Förslagen är uppdelade i två steg. Det första steget rör bland annat nya biträdande chefstjänster, myndighetsövergripande enheter och fiskerikontrollen. Datum för genomförandet av det här steget är nu framflyttat till den 1 september 2017. MBL-förhandling påbörjades förra veckan och parterna träffas igen inom kort.

Här kan du läsa förslaget för steg ett i organisationsjusteringenPDF.

Färdigt förslag för andra delen

Nu är även den andra delen av förslaget till organisationsjustering klar. Den rör i första hand förvaltningen av fisk, hav och vatten och det internationella arbetet. Tidsplanen för det andra steget innebär att arbetsgivaren ska lämna ett förhandlingsunderlag till facken den 30
juni. MBL-förhandlingen påbörjas efter semestrarna, den 23 augusti.

Här kan du läsa organisationsjustering steg tvåPDF.

Arbetsgivaren föreslår bland annat följande i steg två:

 • Kunskapsavdelningen byter namn till Avdelningen för kunskapsstöd och internationellt utvecklingsarbete.
 • Internationella enheten får namnet enheten för internationellt
  utvecklingsarbete. Den ska samordna och genomföra vårt internationella utvecklingsarbete, multilaterala och bilaterala samarbete och arbetet med politiken för global utveckling (PGU).
 • Övriga internationella frågor flyttas till respektive sakfrågeenhet.
  Exempelvis Arktisfrågorna, som går till enheten för biologisk mångfald.
 • Juridiska enheten får fler ansvarsområden, exempelvis stöd för
  konventioner och havsrätt, processen för regelverk i hav bortom nationella gränser (BBNJ) och FN:s havsrättskonvention (UNCLOS).
 • Hv-enheten delas upp i en enhet för havsförvaltning och en för
  vattenförvaltning. Havs- och vattenavdelningen får därmed totalt fem enheter.
 • Avdelningen för fiskförvaltning tar över Ki-enhetens arbete med EU:s externa dimension och regionala fiskeriorgan. Avdelningen får därigenom allt ansvar för vårt arbete med EU:s fiskeripolitik. Arbetet med underlag och ansvar för miljökonventioner tydliggörs.

Tidsplan för steg två

Här hittar du tidsplanenExcel för steg två.

Tidplan steg 2 i organisationsjusteringen

Planering

Datum

PM för organisationsjustering till facken

12 juni

PM för organisationsjustering till webben

14 juni

Facken lämnar synpunkter på PM

21 juni

Chefsmöte

21 juni

MBL

23 juni

Riskbedömningar från enheterna

26 juni

Riskbedömningar till skyddsombuden

27 juni

Ev kompletteringar från facken

27 juni

Förhandlingsunderlag till facken

30 juni

MBL

23 augusti

MBL

1 september

MBL

6 september

MBL

11 september

Artikelarkiv organisationsjusteringen

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2017-06-20

Sidansvarig: Webbredaktionen