Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Nya regler för hantering av personuppgifter

Under nästa år införs nya regler för hantering av personuppgifter. Då börjar dataskyddsförordningen att gälla istället för personuppgiftslagen. Men redan nu börjar HaV arbetet med att anpassa rutiner och verksamhet för att möta de nya kraven.

När vi behandlar och hanterar personuppgifter förhåller vi oss i dag till personuppgiftslagen, PuL. Men från och med den 25 maj 2018 blir istället EU:s dataskyddsförordning lag i Sverige. Vi har skapat en ny sida där du kan läsa mer om dataskyddsförordningen och hur HaV arbetar inför ändringen av regelverket.

Kort om dataskyddsförordningen

Den nya dataskyddsförordningen liknar på många sätt dagens regelverk. Men den innehåller också flera skärpningar för att stärka integritetsskyddet. En viktig skillnad är att även automatiserad behandling av personuppgifter i ostrukturerat material kommer att kräva rättslig grund för behandlingen. Det kan till exempel vara information om personer i löpande text i e-post, på Internet eller i en enkel lista som man har i datorn.

Arbetet börjar redan nu

HaV måste nu se över dagens register av personuppgifter och uppdatera våra rutiner för hur vi ska hantera personuppgifter när de nya kraven börjar gälla.

Detta kräver en inventering av i vilka databaser och var vi i övrigt behandlar personuppgifter, vem som har tillgång till dem och så vidare.

Under april kommer därför alla enheter att kontaktas av IT- och juridiska enheten för att komma igång med detta arbete. Men ni kan redan nu börja fundera över hur er enhet behandlar personuppgifter.

Läs mer om arbetet här.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2017-04-07

Sidansvarig: Webbredaktionen