Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anställning Chef Facket Organisation

Förslag till organisationsjustering

Nu är förslaget till justering av myndighetens organisation färdigt. Varje enhet ska nu inom ramen för APT lämna sina kommentarer senast den 25 april.

Här kan du som är medarbetare på HaV läsa förslagetPDF. Dokumentet är internt arbetsmaterial och bör inte spridas utanför HaV.

Av olika skäl har underlaget för organisationsjusteringen blivit försenat. Nu är det tillgängligt för alla på Hav.

Varje enhet ska nu inom ramen för APT lämna sina kommentarer i punktform till Stefan Rehnström senast den 25 april. Det är viktigt med fokus på riskanalys när ni går igenom underlaget på era APT:er.

Arbetstagarorganisationerna lämnar sina inspel till Stefan senast den 25 april.

I nästa steg sammanställs underlagen. Ledningsgruppen kommer därefter att gå igenom synpunkterna och återkoppla hur de tagits om hand.

Läs mer i nyheten om uppdaterad tidsplan från den 15 mars

Artikelarkiv organisationsjusteringen

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anställning Chef Facket Organisation

Publicerad: 2017-03-29

Sidansvarig: Webbredaktionen