Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Nytt lokalt samverkansavtal

Utvärderingen av samverkan där medarbetare, fackliga representanter och chefer deltog ligger till grund för det nya avtalet som träder i kraft den 1 april.

Arbetsgivaren och lokala fackliga företrädare från Saco och ST undertecknade det nya avtalet Lokalt avtal om samverkan vid Havs- och vattenmyndigheten den 3 mars. Det ser till stor del ut som det tidigare avtalet, men med två förändringar:

  • Myndighetssamverkan och Arbetsmiljösamverkan slås ihop till ett gemensamt samverkansforum på myndighetsnivå som sammanträder sex gånger/år.
  • Uppföljning av hur samverkan fungerar ska genomföras en gång per år i respektive samverkansforum (APT/enhetsmöte, Myndighetssamverkan, Anställningsgruppen).

Både facken och arbetsgivaren är glada över det nya och något förbättrade avtalet.

– Det känns bra att vi har tecknat ett tillsvidareavtal. Nu gäller det att vi alla, chefer, medarbetare och fackliga lever upp till det, säger Per Olsson, ordförande för Saco-föreningen.

– Vi är nöjda med resultatet av det arbete som gjorts. Men hur bra vår samverkan kommer fungera beror på hur engagerade vi kommer vara i arbetet. Så engagera dig, samverka och ta chansen att påverka utvecklingen på din arbetsplats, säger Åsa Andersson, ordförande för ST inom HaV.

Resultat av utvärderingsarbetet

Utvärderingen som genomfördes mellan oktober och januari visar att samverkan på APT/enhetsmöten överlag fungerar bra, men att det också finns behov av utveckling och förbättring.

Flera arbetsgrupper gjorde förbättringar i samband med diskussionerna de hade. Det handlade framförallt om struktur, agenda, frekvens och tydliga syften med möten.

Den partsgemensamma arbetsgruppen bestående av Ida Elvin, Per Olsson och Bengt Fjällborg har tagit fram ett antal utvecklingsåtgärder för att med enkla medel underlätta en god tillämpning av avtalet. Bland annat kommer medarbetarsidorna utvecklas gällande samverkan och ett kortfattat stöd mer anpassat efter våra medarbetare kommer att tas fram som ett komplement till handboken.

– Vi är nöjda med det nya avtalet. Men vi behöver också arbeta aktivt med samtalsklimat, tydlig återkoppling, förtroende och engagemang för att samverkan ska fortsätta att utvecklas i praktiken, säger Ida Elvin, personalutvecklare på HaV.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2017-03-10

Sidansvarig: Webbredaktionen