Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Referat från frukostmötet 17 januari

Den kommande FN-konferensen om havsmiljön, arbetet med att ta fram havsplaner och nya medarbetare var några av punkterna på tisdagens frukostmöte.

Rapport från generaldirektören

Jacob Granit berättade om möten och pågående processer på myndigheten. Under hösten har han besökt flera departement, myndigheter och organisationer.

Strax innan jul kom statssekreterare Pär Ängquists till HaV och träffade ledningsgruppen. Statssekreteraren var särskilt intresserad av marint områdesskydd, arbetet mot övergödning och restaurering av ålgräsängar.

Jacob Granit pratade också om myndighetens nya regleringsbrev och lyfte särskilt tre av regeringsuppdragen:

  • Klimatpåverkan
  • Kartering av värdefulla sjöar och vattendrag
  • Moderna beredskapsjobb

FN-konferens om havet

Anna Jöborn, avdelningschef på kunskapsavdelningen, berättade om den kommande FN-konferensen om havet som hålls i New York 5-9 juni. HaV har fått i uppdrag att stödja regeringskansliet med kunskapsanalys och bakgrundsmaterial och många på myndigheten är inblandade i arbetet.

- Jag är otroligt stolt över att jobba på HaV. På tre veckor har vi fått ut ett jättebra underlag. Det är värt en applåd, sa Anna Jöborn.

HaV kommer att ansvara för ett sidoevenemang under konferensen med temat ”From Source to Sea”.

Lägesrapport om havsplaneringen

Thomas Johansson, Joacim Johannesson och Jan Schmidtbauer Crona på enheten för havsplanering och maritima frågor berättade om den pågående dialogen om våra utkast till havsplaner.

De första utkasten till havsplaner för Östersjön, Bottenviken och Västerhavet kom ut i december. De innehåller vardera två huvuddokument: planbeskrivningar och planskisser.

– Skisserna ser komplicerade ut, men det är stora områden. I skisserna visar vi hur haven kan användas utifrån olika intressen. Fler dokument kommer att läggas ut kontinuerligt, sa Joakim Johannesson.

Den första avstämningen är klar i april och förslagen ska skickas ut på samråd i december. 2019 ska förslagen till havsplaner presenteras för regeringen.

Nya medarbetare

Tre ny medarbetare presenterades på mötet:

  • Johannes Kärnstam, enheten för systemutveckling
  • Elisabeth Anderberg, enheten för biologisk mångfald
  • Ingela Eriksson, enheten för landningskontroll, sektion Väst
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2017-01-18

Sidansvarig: Webbredaktionen