Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Chef Sjukskrivning

Ditt ansvar vid rehabilitering

Vid sjukfrånvaro är det viktigt att chefen uppmärksammar det och håller kontakt med medarbetaren under sjukskrivningsperioden. Vid upprepad sjukfrånvaro och långtidssjukfrånvaro ska chefen ha ett rehabiliteringssamtal med sin medarbetare så snart som möjligt.

Tidiga insatser kan underlätta för medarbetaren att återkomma i arbete, därför är det är viktigt att diskutera igenom vilka möjlighetet till anpassning i arbetet som kan finns för att underlätta återgången i arbete.

Korttidssjukfrånvaro

När en medarbetare har varit sjuk vid tre tillfällen under en sexmånadersperiod ska rehabiliteringsansvarig chef ha ett samtal med medarbetaren. Syftet med samtalet är att kartlägga/undersöka om frånvaron har någon koppling till arbetet och vilka eventuella åtgärder som kan behövas för att minska sjukfrånvaron framöver.

Vid sex sjukfrånvarotillfällen inom en tolvmånadersperiod kallar rehabiliteringsansvarig chef till ett rehabiliteringssamtal med medarbetaren och fyller tillsammans med medarbetaren i mallen ”Rehabiliteringsutredning HaV”.Word

Numera ska medarbetare skicka in läkarintyg till sin chef från åttonde sjukdagen. Chefen underrättar i sin tur lönefunktionen. Här kan du läsa mer om hur vi hanterar läkarintyg.

Långtidssjukfrånvaro

Senast efter tre veckors sjukskrivning ansvarar rehabiliteringsansvarig chef för att kalla medarbetare till ett rehabiliteringssamtal. Vid mötet används ”Rehabiliteringsutredning HaV”Word.

Om arbetsgivaren bedömer att rehabiliteringsbehov föreligger bör kontakt tas med den sjukskrivande läkaren alternativt företagshälsovård för vidare bedömning av rehabiliteringsbehovet.

Dokumentation och stöd vid sjukskrivning

Efter rehabiliteringssamtal lämnas rehabiliteringsutredningen till personalenheten för arkivering i personakten. Medarbetaren och chefen ska ha en kopia av dokumentationen.

Medarbetaren har rätt att ha med sig facklig företrädare vid rehabiliteringssamtal om detta önskas. Rehabiliteringsansvarig chef ska informera medarbetaren om denna möjlighet och kalla den fackliga företrädaren till möten om medarbetaren önskar detta.

Personalenheten kan delta vid rehabiliteringssamtal och finns även tillgänglig för konsultation inför dessa samtal eller vid frågor kring lagstiftning inom området.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Chef Sjukskrivning

Publicerad: 2014-03-13
Granskad: 2018-01-16

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen