Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anställning Arbetstid Chef

Råd för att hantera din stress och arbetssituation

När du drabbas av stress finns flera möjligheter till stöd, så ta gärna hjälp så fort du behöver. Här har vi samlat råd, tips och information kring stress och ohälsa.

Stress kan ge dig extra krafter för olika uppgifter. Så länge du får tillräcklig återhämtning och sömn klarar kroppen av stressiga perioder. Men när du under en längre tid befinner dig i stress kan det bli skadligt.

Varningstecken på stress – är du i farozonen?

Stress visar sig på många olika sätt, här är några tecken:

 • dålig koncentration och glömska
 • hjärtklappning, magont eller spänningshuvudvärk
 • uppgivenhet
 • känslomässig labilitet
 • undvikande av sociala kontakter
 • att välja bort vila på grund av tidsbrist
 • svårt att varva ner och släppa negativa tankar
 • trötthet, även vid tillräcklig sömn.

Testa ditt mående och stressnivåer

Med hjälp av ett självskattningstest på sajten suntarbetsliv.se kan du få en fingervisning om dina stressnivåer. Testet är på nio frågor och anonymt. Det är utvecklat av forskare på Karolinska institutet.

Här hittar du testet för stress och balans

Visar testet att du ligger i riskzonen finns det all anledning att ta det på största allvar. Prata med din chef för att få stöd kring arbetssituationen. Du kan även få kontakt med företagshälsovård för att få stöd på lämpligt sätt. Försöka även bromsa det negativa genom att ta hand om dig och skapa återhämtning från arbetet.

Stödverktyg för att hantera din arbetssituation

På Prevents hemsida finns något som kallas Balansguiden, ett stödverktyg för att hitta balansen mellan arbete och fritid.

Här hittar du balansguiden

Guiden hjälper dig att reflektera kring din situation utifrån olika teman. Efter att ha sett en film finns det frågor att besvara, och du kan göra en egen handlingsplan utifrån dina utmaningar.

Underlaget kan också bli ett stöd i samtal med din chef kring din arbetssituation. Det finns guider för både medarbetare och chefer. Guiden för chefer är ett verktyg som kan användas i arbetsgruppen.

Några råd från företagshälsovården

 1. Gör en sak i taget. Växlar du mellan två olika aktiviteter förlorar du mycket i tidseffektivitet.
 2. Prioritera strategiskt. Gör en plan för koncentrerat arbete, då du inte är tillgänglig för e-post eller telefon.
 3. Logga din tid. Observera hur mycket tid som går åt till koncentrerat arbete – och hur ofta du blir avbruten.
 4. Pausa med sociala medier. Avstå meddelanden helt en tid.
 5. Försök förstå motiven till att du inte kan koppla ner. Söker du lugn eller bekräftelse? Vill du känna dig duktig och behövd?
 6. Begränsa tillgången till dina flöden och nyheter rent fysiskt. Stäng av telefonen och datorn helt en viss tid av dygnet.

Mindfulness kan motverka stress

En metod som visat sig effektiv mot stress är mindfulness eller medveten närvaro. Träning i mindfulness gör oss mer närvarande i nuet. Det handlar om att träna på att uppmärksamma något:

 • med avsikt
 • i ögonblicket
 • utan att värdera det vi uppmärksammar.

Sömnen en viktig komponent

Dålig sömn är kanske ett av de vanligaste problemen idag. Den vanligaste orsaken till störd sömn, utöver sjukdomar, är just stress.

Lilla sömnskolan är ett projekt som drivs av Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet. Det syftar till att erbjuda ett enkelt självhjälpsmaterial för bättre sömn. Sömnskolan är uppdelad i tre delar: grundläggande kunskaper om sömn, konkreta redskap och tips på hur du själv lägger upp ett sömnprogram.

Här kommer du till sömnskolan

Både chef och medarbetare har ansvar

Din arbetsgivare ansvarar för att dina uppgifter och krav inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning. Arbetsfördelningen ska anpassas till de resurser som finns. Mer om ansvaret finns bland annat läsa här i föreskriften organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4).

Även om din chef ansvarar för arbetssituation, belastning och förutsättningar är det bra att du själv funderar över din situation och dina risker för ohälsa, på grund av arbetet. Det är mycket viktigt att du pratar med din chef om du har behov av stöd, prioritering eller andra behov kopplat till arbetet.

Det är inte så lätt att veta hur man kan hantera en för stressig arbetssituation. Här kan du läsa fler tips för vad du själv kan göra.

Få hjälp och stöd

I första hand ska du prata med din chef när du eller en kollega visar tecken på stress. Dessutom kan du prata med skyddsombuden och personalen på HR-enheten.

Du är också välkommen att kontakta vår företagshälsovård. Där har du möjlighet till anonyma stödsamtal, om du känner att den normala kontaktvägen via din chef inte fungerar.

Bry dig om din kollega

När en kollega visar signaler på stress är det ofta välkommet om du uppmärksamma det. Förutom att tala med personen själv kan även du som kollega kontakta chef, HR-enhet och skyddsombud.

Några allmänna råd är även att visa intresse, själv be om hjälp när du behöver och se till att alla får komma till tals. Här listas några punkter om hur du själv kan skapa en bättre arbetsmiljö.

Värt att lyssna på

I podden ”Allt du velat veta” del 80 kan du höra läkaren Pia Dellson prata om sin utbrändhet och utmattning.

P1 Kropp & själ – om stresstålighet och att komma tillbaka efter utbrändhet. Lyssna på programmet här.

Boktips om stresshantering

Personalenheten har två titlar för utlåning:

 • "Tillbaka till jobbet – hållbar återgång efter stressrelaterad ohälsa" av Åsa Kruse.
 • Hantera din stress med kognitiv beteendeterapi" av Giorgio Grossi. Finns att låna från personalenheten.

Andra boktitlar om att hantera stress:

 • "Att leva ett liv, inte vinna ett krig: om acceptans" av Anna Kåver.
 • "Stress och den nya ohälsan" av Peter Währborg.
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anställning Arbetstid Chef