Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Lokaler och utvecklat arbetssätt - LUA-projektet

HaV:s kontrakt i befintliga lokaler i Pagoden löper ut sista juni 2021. LUA-projektet undersöker om vi ska förlänga kontraktet eller flytta till nya lokaler.

Kontraktet för befintliga lokaler går ut i sista juni 2021 och arbetet med att lösa lokalfrågan är redan igång och rullar på enligt plan.

Vad vi vill uppnå

För att nå våra verksamhetsmål måste vi ha en arbetsplats som är trivsam och bidrar till ett smart arbetssätt.

Arbetssätt och lokaler ska:

  • stödja genomförandet av verksamhetsstrategin
  • vara en god arbetsmiljö
  • ge ett engagerat ledar- och medarbetarskap
  • vara en attraktiv arbetsplats
  • minska direkt miljö- och klimatpåverkan.

Våra lokaler ska ligga centralt i Göteborg – det ska vara enkelt för både medarbetare och gäster att ta sig till HaV. Vi ska framåt kunna locka till oss nya kompetenta medarbetare. Lokalkostnaderna ska ligga på samma eller lägre nivå och lokalen ska vara säker, både inne- och utemiljön. Lokalerna ska också vara anpassade efter vårt arbetssätt.

Du kan läsa mer om projektet i projektdirektivet för lokaler för ett utvecklat arbetssätt (LUA).PDF

Tidslinje. Från start till beslut, genomförande och uppföljning.

Klicka på bilden för att förstora.

Alla ska få komma till tals

I processen för ett utvecklat arbetssätt och nya lokaler har alla möjlighet att delta och komma med idéer och funderingar. Tänk brett när du samtalar om detta i din arbetsgrupp, med din chef eller med någon i styrgruppen. Vi vill arbeta både vertikalt och horisontellt, på djupet och bredden. Digitaliseringen kommer in i processen och hjälper oss att jobba billigare, snabbare och smartare.

Synpunkter

Har du synpunkter – skicka dem till arbetssatt.lokaler@havochvatten.se.
Mailen bevakas av Niklas Örnfelt som tar emot dina synpunkter. Större frågor kommer att tas med styrgruppen för Lokaler och utvecklat arbetssätt - LUA –projektet.

Olika alternativ för lokaler

HaV:s kontrakt i befintliga lokaler i Pagoden löper ut sista juni 2021 och arbetet med att inventera utbudet är i full gång.Både existerande lokaler med varierande renoverings- och anpassningsbehov och nybyggnation är aktuellt. Här presenterar vi de olika alternativen för lokaler.

Nyheter om LUA-projektet

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut