Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anställning Blanketter Lön

Friskvårdsbidrag

Om du köper gymkort, spelar badminton eller brukar gå och få massage, kan du begära att få ett friskvårdsbidrag. Du kan få upp till 2 000 kr och du begär det genom att lämna in dina kvitton.

På HaV har du (anställd som är i tjänst, föräldraledig eller sjukskriven) rätt till skattefria bidrag för vissa typer av motions- och hälsoaktiviteter. Du kan till exempel få bidrag till ditt gymkort, enklare sporter, massagekostnader och vissa andra behandlingar. Du kan inte få bidrag för redskap eller utrustning.

Räkneexempel

Om du har månadslön
Om du är anställd i 10 månader,
blir ditt friskvårdsbidrag:

2 000 kr/12 månader *10 månader
= 1 667 kronor.

Om du är anställd i 9,5 månader, avrundas bidraget uppåt och motsvarar samma som för 10 månaders anställning.

Om du har timlön
Du arbetar 30 dagar så ditt friskvårdsbidrag motsvarar då en månad:

2 000 kr/12 månader*1 månad
= 167 kronor

Lämna dina kvitton till löneadministratören

För att få ditt bidrag ska du lämna in Blankett för friskvårdsbidrag Wordoch dina originalkvitton till löneadministratören. Men vänta inte för länge – rätten till bidraget har du bara under samma år som du har haft utgiften.

Bidraget betalas ut högst två gånger per år och senast med lönen för januari kommande år.

Lämna utdrag om du betalar med autogiro

Om du betalar din aktivitet via autogiro är det viktigt att du lämnar in ett utdrag från banken som visar att du har haft utgiften. Endast information om att du ska betala med autogiro räcker inte.

Lämna in kvittona i god tid

Tänk på att lämna in dina kvitton i god tid (ungefär en vecka innan sista dag att lämna in löneunderlag enligt kalendern) så att ditt bidrag hinner attesteras före lönekörningen.

Är du timavlönad måste du lämna in ditt underlag samma år som du har haft utgiften, men utbetalningen till dig görs först när anställningen tar slut.

Bidragets storlek varierar med anställningstiden

Du kan få upp till 2 000 kronor per kalenderår, under förutsättning att din anställning varar hela året. Jobbar du färre månader får du ett bidrag som står i proportion till anställningstiden. 

Du får bara bidrag för själva aktiviteten, inte för redskap eller utrustning.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anställning Blanketter Lön