Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Konferens om västkustlaxen + invigning av Laxens år 2019

I slutet av november 2018 höll HaV en konferens om västkustlaxen. Under konferensen presenterades bland annat att förslag till ändrade bestämmelser för fiske i vattendragen på västkusten, samt en kommande femårig svensk plan för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av laxbestånden på västkusten. Dagen avslutades med mingel och invigning av Laxens år 2019

Jakob Granit klipper ett band.

HaV:s generaldirektör Jakob Granit invigde Laxens år 2019.

illustration Laxens år 2019

Program

9.30-10.00
Registrering, kaffe och fralla

10.00-10.20
Inledning
Ingemar Berglund, avdelningschef HaV

10.20-11.00
Beståndssituationen för västkustlaxen
Erik Degerman & Ida Ahlbeck Bergendahl, miljöanalytiker, SLU Aqua

11.00-11.20
Översyn av nationella bestämmelser för laxfiske
Håkan Carlstrand & Martin Rydgren, utredare på HaV

11.20-12.00
Diskussion och frågor

12.00-12.40
Lunch

Svensk plan för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av västkustlaxen

12.40-13.00
NASCO och nationell förvaltning av västkustlaxen
Håkan Carlstrand, utredare HaV

13.00-13.20
Utvärdering av genomförda åtgärder inom svensk plan 2013-2018 och biologisk bristanalys
Erik Degerman, miljöanalytiker, SLU Aqua

13.20- 13.40
Utkast till svensk plan västkustlaxen 2019-2014

13.40- 14.00
Diskussion & frågor


14.00-14.20
Kaffe 

14.20-14.40
Miljöanpassad tillsyn av dammar och kraftverk
Daniel Johansson, biolog, Länsstyrelsen Västra Götaland

14.40-15.00
Fri vandring av lax i Rönne å – vision eller verklighet?
Ivan Olsson, projektledare, Länsstyrelsen Skåne & Tord Andersson, Miljöstrateg, Klippans kommun

15.20-15.50
Lax i Halland ur ett historiskt perspektiv
Hans Schibli, Länsstyrelsen Halland

16.00-16.20
Lansering av International Year of the Salmon – Laxens år 2019
Jakob Granit, generaldirektör på HaV

16.20-16.30
Hur uppmärksammas Laxens år
Intresseorganisationer som fått bidrag från HaV berättar om hur de vill uppmärksamma Laxens år

16.30-18.00
Mingel med buffé

Läs mer om HaV:s arbete med Laxens år.

Läs mer om International year of the salmon

Logotyp Salmon of the year
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut