Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Internationellt informationsmöte om förslag till havsplaner

Vid mötet kommunicerar deltagarna om förslag till havsplaner, miljökonsekvensbeskrivning och hållbarhetsbedömning.

Datum

10 december

Tid

10 december kl. 08.30- 13.00

Deltagare

Endast inbjudna. Mötet riktar sig till myndigheter ansvariga för havsplanering i Sveriges grannländer.

Plats

Hotel Riverton, Göteborg

Vid mötet kommunicerar deltagarna om förslag till havsplaner, miljökonsekvensbeskrivning och hållbarhetsbedömning.

Dialogen med grannländer startade 2013 i Visby. Ett tidigt utkast diskuterades i Stockholm 2017 och samrådsmöte hölls 2018 i Malmö. Mötet 10 december avslutar den internationella dialogen för just denna planomgång.

Mötet anordnas inom samarbetet Pan Baltic Scope, som medfinansieras av EU genom Europeiska havs- och fiskerifonden.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut