Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Life Triple lakes: slutseminarium om förvaltning av framtidens vatten

Seminarium om förvaltning av framtidens vatten.

Datum

14 maj – 15 maj

Tid

14-15 maj

Deltagare

Seminariet riktar sig i första hand till dig som kommer i kontakt med vattenfrågor i ditt arbete. Du som inte arbetar med frågorna men har ett intresse för vatten är givetvis också välkommen. Det kommer att bli intressanta dagar som kan inspirera dig i ditt vattenvårdsarbete.

Plats

Clarion Hotel, Prästgatan 16, Östersund plus fältdag andra dagen i området.

Under seminariet presenteras forskning, goda exempel och egna erfarenheter och försöker svara på frågor som: Hur förändras våra sjöar? Vilka effekter får det för fisk och andra organismer som lever där? Och hur kan vi skapa de bästa förutsättningarna för dem att kunna möta förändringarna? Seminariet inleds med en konferensdag och fortsätter i fält dag två, där vi visar upp delar av projektets arbete i och kring sjöarna Revsundssjön, Näkten och Locknesjön.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut