Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Extern referensgruppsmöte för utveckling om ekosystembaserad fiskförvaltning.

HaV har fått i uppdrag att ta fram en strategi för hur ekosystembaserad fiskförvaltning kan utvecklas så den blir en integrerad del i uppfyllandet av målen i havs- och vattenförvaltningen.

Datum

23 mars

Tid

9.30 - 15.30

Deltagare

Inbjudna organisationer

Plats

Lokal Åskan på HaV, eller via Skype

Om mötet

Med sikte på att ha en färdig strategi i slutet av 2018 påbörjar vi nu dialogen med berörda myndigheter, intresseorganisationer och experter om vad ekosystembaserad fiskförvalting innebär i ett svenskt sammanhang samt för att samla inspel till strategin.

Vi bjuder härmed in din organisation att delta i den externa referensgruppen för uppdraget, samt till det första av två planerade möten för gruppen under 2018.

Syftet med mötet är att:

  • Informera om upplägget för arbetet med strategin
  • Stämma av och samla in förslag till ett första utkast av en definition för vad ekosystembaserad fiskförvaltning skulle kunna betyda i ett svenskt sammanhang

Ett mer detaljerat program och underlag till mötet kommer att skickas ut senast en vecka före mötet.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut