Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Nationella konferensen Avlopp & Miljö 2018

Datum

31 januari – 1 februari

Plats

Konsert & Kongress, Linköping

Om konferensen

Nationella Konferensen Avlopp & Miljö 2018 (#NAM18) har rening av läkemedel och mikroföroreningar och spaning mot framtiden som tema. Du kommer att få veta resultaten från Havs- och vattenmyndighetens fem pilotprojekt om läkemedelsrening och vilka slutsatser som Naturvårdsverket dragit om införandet. #NAM18 tar även upp andra mikroföroreningar samt mikroplaster och multiresistenta bakterier. Du får veta mer om nya former för kretslopp och hur avloppsvatten kan tas till vara samt tränga in i vad den oundvikliga utvecklingen mot digitalisering ger för möjligheter och vilka erfarenheter som finns – från givarna i reningsverkens mätutrustning till datalagringen i molnet. Det blir studiebesök på Tekniska Verken i Linköpings anläggningar.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut