Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havs- och vattenforum

Havs- och vattenforum 2018

Här hittar du bilder från Havs- och vattenforum 2018.

Havs- och vattenforum 2018

Minglandet på Eriksberg vid Göta älv drog igång redan före nioslaget på tisdagsmorgonen. Alla gäster registrerades, de populära tygpåsarna delades ut och namnbrickor sattes på plats.

Fokus på Östersjön

När kronprinsessan Victoria anlände på förmiddagen inledde HaV:s generaldirektör Jakob Granit med att lyfta fram de 51 frivilliga åtaganden som Sverige förbundit sig att göra, på FN-konferensen i New York förra året.

I år lägger HaV-forum särskilt fokus på Östersjön inom temat Från källa till hav, och det nämndes särskilt i inledningen.

  • - Östersjön är ett känsligt innanhav och alla effekter märks omedelbart. Vi ser att övergödningen är ett fortsatt problem, även om det i vissa områden blir bättre. Nya hot, som marint skräp, läkemedel, invasiva arter och spår av industriutsläpp dyka upp i sediment, sa Jakob Granit.

Han lyfte även fram värdet av att samordna olika delar i förvaltningen.

- Vi måste se kopplingarna till land, inte bara inom havs- och vattenförvaltning, utan i alla sektorer. Vi behöver tänka i koordinerad förvaltning och det vill vi göra på HaV, sa Jakob Granit.

Hållbara mål för havet

Sveriges havsambassadör Helen Ågren talade om behovet att följa FN:s hållbarhetsmål, inte minst för att bekämpa fattigdomen. Hon uppmanade till handling och pekade på hur en god miljöstatus kräver kostnader.

  • - Om vi misslyckas med att rädda havet, kommer vi inte kunna ha det som en livsmedelskälla i framtiden, sa Helen Ågren.
  • Därefter talade Sophie Carler från Jernkontoret och andra representanter för industrin om några frivilliga åtaganden för att skapa ett globalt hållbart samhälle. Björn Haase från Höganäs AB ser vatten som viktigaste resurs för sin verksamhet. Han lyfte fram ett projekt för att använda biprodukter som tillgång för reningsprocesser, som gjort att utsläpp av bly, zink och koppar hamnat långt under gränsvärdena. Även Jonas Larsson på SSAB visade ett samarbetsprojekt som inletts med Vattenfall och LKAB, vilket de betecknar som unikt i sitt slag. Tanken är att ersätta kol med vätgas i masugnarna, vilket skulle leda till utsläpp av vatten istället för koldioxid.

Här hittar du hela programmet för HaV-forum

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havs- och vattenforum