Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

HaV i Almedalen 2018          

Under Almedalsveckan ordnade HaV egna seminarier samt deltog i andra arrangörers paneldebatter och seminarier.

Jakob Granit föreläser framför publik.

Över 600 av Almedalens drygt 4000 seminarier handlade i år om hållbarhet, vilket blir var femte seminarium. Dessutom står klimat och miljö för 5 procent av programpunkterna. Drygt 40 000 personer besökte Almedalsveckan i år och intresset var stort för de paneldiskussioner som HaV själva arrangerade, fyra i egen regi och två i samarbete med SGU och två i samarbete med HMI.

Lyckad satsning

HaV:s generaldirektör Jakob Granit var efter Almedalsveckans slut nöjd med myndighetens insats.

- Vår medverkan blev väldigt lyckad. Det märks att våra frågor är högst aktuella och det blev väldigt bra uppslutning på våra paneldiskussioner. I publiken satt det personer både från nationella myndigheter, från länsstyrelser, näringsliv och kommuner.

Samverkan i fokus

Gemensamt för alla våra programpunkter var att man återkommer till ordet samverkan. Vi är många aktörer som jobbar med samma frågor och problemställningar, men har olika roller.

- Det har varit ett väldigt tydligt fokus på samverkan. Ska vi kunna åstadkomma något måste vi göra det tillsammans, säger Niklas Ambervik, programledare Smartare Miljöinformation på HaV.

- Vi måste lyssna på varandra, ha tillit och låta de här långsiktiga processerna fortgå så att vi jobbar bättre och bättre tillsammans, fortsätter Jan Schmidtbauer Crona, utredare på HaV.

Anna Nedergård, projektledare på Ålands vatten och Lotta Nummelin, VD på Östersjöfonden belyste också vikten av samverkan. Båda satt i publiken och lyssnade till seminariet om nationell samverkan inom marint områdesskydd och fiskereglering.

- Det är bra att belysa samverkan och det är nödvändigt att kontinuerligt träffas. Ofta är det många processer på gång och vi behöver koppla samman dessa för att underlätta i flera steg. Till exempel när man ska ta ställning till en remiss, då behövs en bred förkunskap för att tackla den och gärna ha fått tillfälle att träffa andra parter, så man är uppdaterad på vad andra parter gör.

- Det har blivit många intressanta samtal och värdefulla möten under veckan. Det är viktigt att myndigheter kan finnas med i Almedalen där debatten förs, bemöta argument, svara på frågor och lära sig om nya utmaningar, avslutar Jakob Granit.

Programmets omslag.

Program

Läs mer om HaV:s programpunkter och se hela HaV:s program härPDF.

Video och bilder

Video

Några av våra seminarier och debatter under Almedalsveckan filmades och kan ses i efterhand.

Du hittar dem och andra filmklipp från veckan här.

Bilder

Du hittar bilder från HaV:s närvaro i Almedalen här.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut