Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsförvaltning Miljöbalken Vattenförvaltning Bibliotek Klimat

Omvärldsbevakning

Som en del av vårt uppdrag med kunskapsspridning har vi skaffat ett verktyg för att underlätta omvärldsbevakningen.

Fakta

Vi använder oss av Nobicons omvärlds-bevakningssystem. Det samlar in information från en rad källor, exempelvis nyhetskanaler, databaser för vetenskapliga artiklar, RSS-flöden med mera.

Vi har hittills satt upp cirka 150 sökprofiler för att hitta ny relevant information åt dig.

Regeringskansliet, Riksantikvarieämbetet och SMHI är exempel på andra som använder detta system.

Nyhetsbreven är ett bra sätt att hålla dig informerad om vad som händer inom ditt sakområde. 

Senaste nyhetsbrev

Sju olika sakområden

Omvärldsbevakningens nyhetsbrev täcker följande områden:

  • Vattenförvaltning (vattenkraftens miljöpåverkan, vattendirektivet, avlopp och reningsverk, samt dricksvattenskydd)
  • Havsförvaltning (havsmiljödirektivet, havsplanering, marin bioversitet, internationellt och utvecklingsländer, maritima frågor och blå tillväxt, samt övergödning)
  • Fiske
  • Klimat (inklusive havsförsurning)
  • Miljöfarliga ämnen (miljögifter och plasters miljöpåverkan, samt gruvors miljöpåverkan
  • Miljöekonomi
  • Ekosystemtjänster
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsförvaltning Miljöbalken Vattenförvaltning Bibliotek Klimat

Publicerad: 2017-02-16
Uppdaterad: 2017-02-27

Sidansvarig: Webbredaktionen