Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsförvaltning Vattenförvaltning Klimat

Omvärldsbevakning

Som en del av vårt uppdrag med kunskapsspridning har vi skaffat ett verktyg för att underlätta omvärldsbevakningen.

Senaste nyhetsbrev

Prenumerera

Om du är intresserad av att bevaka något av ämnena kan du prenumerera på RSS-flödet. Klicka på ämnet du är intresserad av och välj "Bevaka RSS-flöde".

Är du anställd på HaV kan du anmäla dig till nyhetsbrevet här.

Nyhetsbreven är ett bra sätt att hålla dig informerad om vad som händer inom ditt sakområde. 

Fakta

Vi använder oss av Nobicons omvärlds-bevakningssystem. Det samlar in information från en rad källor, exempelvis nyhetskanaler, databaser för vetenskapliga artiklar, RSS-flöden med mera.

Vi har hittills satt upp cirka 150 sökprofiler för att hitta ny relevant information åt dig.

Regeringskansliet, Riksantikvarieämbetet och SMHI är exempel på andra som använder detta system.

Sju olika sakområden

Omvärldsbevakningens nyhetsbrev täcker följande områden:

  • Vattenförvaltning (vattenkraftens miljöpåverkan, vattendirektivet, avlopp och reningsverk, samt dricksvattenskydd)
  • Havsförvaltning (havsmiljödirektivet, havsplanering, marin bioversitet, internationellt och utvecklingsländer, maritima frågor och blå tillväxt, samt övergödning)
  • Fiske
  • Klimat (inklusive havsförsurning)
  • Miljöfarliga ämnen (miljögifter och plasters miljöpåverkan, samt gruvors miljöpåverkan
  • Ekosystemtjänster och Samhällsekonomi
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsförvaltning Vattenförvaltning Klimat